Riksdagen

Sverige tar tid på sig om människohandel

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 16:38 CEST

Företrädare för den svenska delegationen till Europarådet uppvaktar statssekreteraren hos justitieministern den 9 september i ett försök att skynda på Sveriges tillträde till Europarådets konvention om bekämpning av människohandel.

Konventionen undertecknades även av Sverige vid Europarådets tredje toppmöte mellan stats- och regeringschefer i Warsawa i maj 2005. Sverige har gjort sig känt som förespråkare för en tuffare attityd mot människohandel, vare sig det gäller handel med kvinnor, barn eller arbetskraft.

För att Sverige ska tillträda konventionen krävs ändring av en paragraf i sekretesslagen. Den svenska Europarådsdelegationen anser att det är orimligt att en paragrafändring ska behöva ta mer än två och ett halvt år i anspråk och det är pinsamt att Sverige under sitt ordförandeskap i Europarådets ministerkommitté ännu inte fått lagändringen på plats. Europarådsdelegationen önskar därför få ett besked om när regeringen avser lämna proposition i frågan och när ett ikraftträdande av lagändringen blir aktuell.

För ytterligare information
hänvisas till delegationens vice ordförande Björn von Sydow, 070-576 17 29.

Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48