Utrikesdepartementet

Sverige undertecknar ny FN-konvention

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 16:12 CET

I dag undertecknar Sverige FN-konventionen om skydd mot påtvingade försvinnanden vid en ceremoni i Paris.

Sveriges ambassadör i Paris, Krister Kumlin, undertecknar konventionen för Sveriges räkning.

Beslut om att underteckna konventionen fattades av regeringen den 1 februari. Sverige tillhör därmed de stater som är först med att underteckna detta nya folkrättsliga instrument. Konventionen om skydd mot påtvingade försvinnanden har förhandlats fram inom FN under de senaste åtta åren.

Ett påtvingat försvinnande innebär att en person på något sätt berövas sin frihet och att staten -direkt eller indirekt -står bakom frihetsberövandet samt att frihetsberövandet förnekas eller personens öde eller uppehållsort hemlighålls. Det är detta som förbjuds i konventionen, som sedan reglerar följderna för offer och anhöriga av ett påtvingat försvinnande.

Påtvingade försvinnanden förknippades tidigare mest med Latinamerikas militärdiktaturer, men har blivit någonting som det rapporteras om från hela världen.

----

Den nu undertecknade konventionen måste ratificeras innan den kan tillämpas i Sverige.

Det finns totalt sju FN-konventioner på området mänskliga rättigheter, och Sverige är part till sex av dem. Utöver de sju konventionerna finns det ett antal tilläggsprotokoll. Den konvention som Sverige inte ratificerat eller undertecknat är migrantarbetarkonventionen.


Kontakt:
Victoria Li
Kansliråd
Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt i UD 08-405 51 26-------------------------
Läs mer
-------------------------
Sveriges internationella överenskommelser (SÖ) (http://www.regeringen.se/sb/d/3305)
Folkrätt och mänskliga rättigheter (http://www.regeringen.se/sb/d/3303)
-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Läs mer om försvinnandekonventionen på Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter (http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/news/?module_instance=1&id=503)