Näringsdepartementet

Sverige uppmanar kommissionen att lyfta frågan om alkolås på EU-nivå

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 13:52 CEST

Det nederländska ordförandeskapet har till en ministerkonferens idag i Verona särskilt bjudit in Sverige att inför de andra medlemsländerna berätta om utvecklingen och nyttan av alkolås. Bakgrunden till inbjudan är att Sveriges anses ha kommit långt i arbetet med att använda ny teknik för att öka trafiksäkerheten.

Sverige representerades av statssekreterare Jonas Bjelfvenstam som uppmanade kommissionens högnivågrupp för trafiksäkerhetsfrågor att aktivt arbeta med frågan om införande av alkolås:

- EU är en union som inom flera områden genomsyras av en positiv och framtidsinriktad syn på tekniken, inte minst inom transportområdet. Vi talar om Galileo, vi talar om nya tekniska säkerhetslösningar inom sjöfarten, järnvägen och inom luftfarten. Samma självklara positiva syn på tekniken bör finnas i vårt gemensamma arbete med vägtrafiken.

- Sverige vill nu ta tillfället i akt och uppmana kommissionen och er övriga medlemsländer att tillsammans med oss arbeta för att snabba på införandet av alkolås i personbilar och tyngre fordon inom hela unionen. Ett område att börja med är just de tyngre fordonen, såsom bussar, lastbilar och annan yrkestrafik.

- Jag skulle vilja föreslå att vi ger i uppdrag till kommissionens högnivågrupp att arbeta med frågan om införande av alkolås.

Regeringen tillsatte i början av oktober en utredare med uppdrag att utreda hur Sverige så snabbt som möjligt ska kunna införa krav på alkolås i alla nya bilar. Regeringen arbetar nu på många fronter för att få med övriga EU i arbetet med att utveckla och införa ny teknik i vägfordon.


Kontakt:
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08-405 36 31
070-592 45 46


Här finner du Jonas Bjelfvenstams tal i sin helhet. (http://www.regeringen.se/sb/d/1118)