FARR, Flyktinggruppernas Riksråd

Sverige uppmanat stoppa Irak-utvisningar

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 13:31 CET

Kontakt: frida.metso@farr.se, 0707-597272

 

Den 22 oktober skickade presidenten för Europadomstolens tredje avdelning ett brev till den svenska regeringen med uppgiften att domstolen tänker inhibera alla verkställighetsärenden till Bagdad för irakier som överklagar dit. Domstolen ville inhämta svenska synpunkter senast den 29 oktober.

- Trots detta lyfte ett fullsatt plan till Bagdad från Göteborg den 27 oktober, fem dagar efter Europadomstolens brev. Vi är förskräckta över att avvisningar från Sverige uppenbarligen inte påverkas av de starka signalerna om läget i Irak. Vi har fått höra att den nederländska regeringen fått en liknande uppmaning som Sverige och ställt in en planerad avvisning till Irak, säger Frida Johansson Metso, ordförande för FARR, Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd.

- FARR kräver att alla avvisningar till Bagdad uppskjuts med hänvisning till Europadomstolens bedömning av hotbilden, som grundar sig på UNHCR:s aktuella riktlinjer och det försämrade säkerhetsläget i Irak. FARR anser vidare att Migrationsverket och Migrationsdomstolarna bör ge stor vikt åt den senaste utveckling i Irak och därmed bevilja fler enskilda skyddsbehövande asyl, säger Frida Johansson Metso.

FARR uppmanar alla irakiska asylsökande med verkställbara beslut att göra en anmälan enligt regel 39 till Europadomstolen www.echr.coe.int

FARR välkomnar också stöd från andra organisationer i att framföra kravet för en omedelbar stopp på avvisningar till Bagdad

Frida Johansson Metso, ordförande FARR