Utrikesdepartementet

Sverige välkomnar Chile till OECD

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 14:37 CET

Den svenska regeringen välkomnar att OECD:s råd idag den 15 december beslutat att anta Chile som medlem i organisationen, efter att anslutningsförhandlingarna som inleddes 2007 nu har avslutats.

I samband med förhandlingarna har Chile genomfört viktiga reformer inom områden såsom investeringar, korruption, skatter, bolagsstyrning och miljö. Chile är det andra landet i Latinamerika som blir medlem i OECD. Mexico blev medlem år 1994.

- Chiles anslutning till OECD är positiv för organisationen av flera anledningar, säger handelsminister Ewa Björling. Det är en viktig signal till andra utvecklingsländer att Chile värdesätter medlemskap i OECD för sin fortsatta ekonomiska och sociala utveckling. Jag är övertygad om att Chile kommer tillföra värdefulla bidrag till OECDs viktiga arbete.

Fakta om OECD
OECD har i dagsläget 30 medlemmar. Medlemskapsförhandlingar pågår även med Estland, Israel,  Ryssland och Slovenien. OECD är ett forum för erfarenhetsutbyte, dialog, analys och policyutveckling i frågor som bland annat rör handel, ekonomi, bistånd, miljö och utbildning.

Kontakt:
Monica Ohlsson
Pressekreterare hos Ewa Björling
08-405 37 11
070-296 18 99