Utrikesdepartementet

Sverige värd för möte om kvinnors rättigheter

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 14:46 CEST

Regeringen och FN:s befolkningsfond, UNFPA, arrangerar ett internationellt expertmöte om jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Stockholm den 5-6 oktober.

Syftet med mötet är att diskutera hur investeringar i jämställdhet och förstärkta rättigheter för kvinnor, särskilt rättigheter inom hälso- och sexualområdet, kan bidra till att nå de internationellt överenskomna millennieutvecklingsmålen om halverad fattigdom till år 2015.

Biståndsminister Carin Jämtin och UNFPA:s representant Mari Simonen leder mötet tillsammans med chefen för International Planned Parenthood Federation (IPPF), Steven Sinding. Deltar gör företrädare för en rad länder och organisationer, däribland Danmark, Ghana, Storbritannien, Tyskland, Afrikanska Utvecklingsbanken, Världsbanken och Världshälsoorganisationen (WHO).

Mötet är en del i regeringens stora satsning på jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i utvecklingssamarbetet. Mötet kommer att följas upp med ett internationellt högnivåmöte i början av 2005. Målsättningen är att på det mötet kunna anta en långtgående deklaration.

Tid och plats:
Paneldiskussion den 5 oktober kl. 14.30-16.00 i Berns salonger. Medtag presslegitimation.

Kontakt:
John Zanchi
Pressekreterare
08-405 59 39
0702-60 26 64

Julia Schalk
T.f. departementssekreterare
Enheten för global utveckling
08-405 28 73
0736-42 27 74

Christian Carlsson
Redaktör
Presstjänsten
08-405 58 80
0702-57 56 56