Riksutställningar

Sverige värdar för internationellt seminarium

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 16:57 CEST

Riksutställningar arrangerar torsdagen den 25 september ett internationellt seminarium med fokus på unga vuxnas egenstyrda lärande. Deltagarna som representerar ett flertal välkända europeiska institutioner kommer i samband med Sverigebesöket den 23 till 26 september även göra studiebesök hos en rad andra Svenska organisationer och institutioner runt om i stockholmsområdet.

Riksutställningar deltar sedan hösten 2007 i EU-projektet European Museum Education and young People: A critical enquiry inom ramen för Grundtvig Learning Partnership. Varje part i nätverket arrangerar ett seminarium med fokus på unga vuxnas lärande på museer och konstinstitutioner. Nu på torsdag är det Riksutställningars tur. Seminariet kommer hållas i Visby.

Deltagarna kommer från Storbritannien, Italien, Portugal och Irland och representerar ansedda institutioner som European Centre for Cultural Organisation and Management, Towern Art Gallery, Fundação Serralves och Irish Museum of Modern Art som är representerade.

Bakgrunden till projektet är att undersöka på vilka sätt konstinstitutionerna kan vara plattformar för unga vuxna - för både personligt engagemang och livslångt lärande. Under torsdagens seminarium kommer gruppen att undersöka och utveckla pedagogiska metoder och organisationsstrukturer som stärker lärandet långsiktigt.

- Vi sätter stort värde på det nätverk som nu skapas för unga människors lärande på museer och konstinstitutioner. Genom erfarenhetsutbyte och inblick i andras organisationers förutsättningar och sammanhang kan nya idéer och arbetssätt byggas. Säger Louise Andersson som är huvudrepresentant för Sverige och Riksutställningars deltagande.

Föredragshållare är bland annat Jytte Rüdiger från Astrid Lindgrens hembygd och Ung Kultur Möts som berättar om entreprenörskap som metod för ungdomar att göra det som de vill. Maria Dahlström från konstföreningen Samtidskonst i Uppsala föreläser om föreningens arbetssätt och om FLUKTA - ett nätverk för unga konstföreningar och hur de arbetar tillsammans.

För mer information vänligen kontakta:

Louise Andersson, enhetsledare för Omvärld och utbildning, Riksutställningar Telefon +46498 79 90 75, e-post louise.andersson@riksutstallningar.se