Socialdepartementet

Sverige vald till ordförande för partnerskap om hälsa och socialt välbefinnande

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 08:51 CET

I dag valdes Sverige till ordförande för ett partnerskap om hälsa och
socialt välbefinnande inom ramen för EU:s Nordliga Dimension.
Partnerskapet grundades idag i Oslo av hälso- och socialministrar i
flera länder i Europa och EU-kommissionen, Världshälsoorganisationen
(WHO) m.fl. Sveriges folkhälsominister Morgan Johansson kommer att
leda partnerskapet under de två första åren.

- Det är mycket viktigt att vi samarbetar för att utjämna
hälsoskillnader och förbättra levnadsvillkoren för människorna i
nordöstra Europa. Den stora omställningen i våra östra grannländer har
inneburit stora påfrestningar på dessa länders sociala system och
hälsosystem, säger Morgan Johansson.

Partnerskapet utgör en form av frivilligt samarbete som syftar till att
deltagarna – länder och organisationer - bättre samordnar sina insatser
för att bidra till att förbättra hälsoläget och den sociala situationen
i området, framför allt i nordöstra Europa. De länder som bildar
partnerskapet är Kanada, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Finland,
Frankrike, Tyskland, Island, Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland,
Spanien och Sverige. Dessutom medverkar flera internationella organ,
bl.a. EU-kommissionen, Nordiska Ministerrådet, WHO och UNAIDS.

Kicki Mäler
Pressekreterare
08-405 14 35
070-545 17 88

Mikael Magnusson
Politiskt sakkunnig
070-862 79 83

Kerstin Ödman
Kansliråd
070-312 28 08