Vägverket

Sverige visar vägen vid 16th ITS World Congress

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 10:18 CEST

För första gången är samtliga fyra transportslag, flyg-, väg-, järnvägs- och sjötransporter integrerade i den världskongress som alternerar mellan världsdelarna. Kongressen är en viktig drivkraft för att åstadkomma ett målinriktat och effektivt samarbete mellan myndigheter, akademi och näringsliv om utveckling, införande och användning av intelligenta transportsystem (ITS). Kongressen betonar hur viktigt samarbetet är mellan alla transportslag för en framtida infrastruktur.

ITS World Congress är en stark symbol för det samarbete mellan trafikslagen som regeringen genom Trafikverksutredningen initierat. Transportslagen är redan långt framme i sitt gemensamma synsätt och arbete.

Temat för kongressen - ITS in Daily Life - visar att fokus ligger på nyttorna för samhället och användarna istället för tekniken bakom.

Under kongressen kommer vi att visa hur vi vill bidra till att utveckla transportsektorn i hållbar riktning, i allt från medborgarnas dagliga arbetsresor, kommersiella godstransporter till den övergripande planeringen.

- När världsekonomin kärvar så ska man satsa på vidareutbildning ochforskning, för att stå väl rustade när det vänder. Vi ser kongressen som en början på fortsättningen - en milstolpe mot framtiden. Det är samtidigt ekonomiskt lönsamt att arbeta över gränserna och transportslagsövergripande, säger kongresstyrelsens ordförande Ingemar Skogö.

- Vi fokuserar på nyttan av återinvestering. Vad finns av intresse i Stockholm att se som delegater kan ta med tillbaka och implementera, Världskongressen i Stockholm ger en stor möjlighet att för övriga världen demonstrera svenska ITS-lösningar som har betydelse för både medborgare och näringslivet.
Kongressen kommer att bli en viktig början på fortsättningen av ITS in Daily Life.

I september står Stockholm verkligen i fokus på den internationella transportarenan. Samtidigt som ITS-kongressen hålls är Sverige ordförandeland i EU. Europas och världens blickar riktas mot Sverige.
Betydelsefulla politiker och andra beslutsfattare kommer att besöka kongressen för att studera vad
intelligenta transportsystem kan göra för en effektiv och hållbar samhällsutveckling och också ta del av
all den framtidsteknik som presenteras här.

    • ITS - Intelligent Transport Systems and Services - is the integration of information
      and communications technology with transport infrastructure, vehicles and users.
      ( Källa:ERTICO)

    • Kongressen ger ut ett antal nyhetsbrev inför kongressen. Du kan hämta dem under länken:

Upplysningar om kongressen:
Hans Rode, kongresschef 070633 11 00 hans.rode@vv.se
Eva Tigerström, informationsansvarig 070 609 65 52 eva.tigerstrom@vv.se

www.itsworldcongress.com
Värdar för kongressen är


ITS SwedenChrister Karlsson 070581 38 61 christer.karlsson@its-sweden.com
VINNOVAInger Gustafsson08473 31 15 inger.gustafsson@VINNOVA.se
VägverketThomas Andersson070 69 36870thomas.andersson@vv.se


Kongressen arbetar nära tillsammans med sex Main Partners:


Bombardier Jonny Hedberg 070510 5062 jonny.hedberg@se.transport.bombardier.com
Green CargoMats Hollander 070762 46 14mats.hollander@greencargo.com
LogicaGabriel Westrell0733 98 21 42gabriel.westrell@logica.com
Saab ABJaana Luttinen0766 37 10 51jaana.luttinen@saabgroup.com
ScaniaJuliette Segal Sjöberg070602 54 40juliette.segal.sjoberg@scania.com
VolvoMats Rosenquist031322 39 80mats.rosenquist@volvo.com