Sverigedemokraterna Helsingborg

Sverigedemokraternas budgetförslag 2014

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 14:30 CEST

Sverigedemokraterna i Helsingborg anser att vi måste förstärka några områden som vi idag anser vara underfinansierade. De är som följer


Barn och utbildningsnämnden

Här så väljer vi att tillföra 30 mkr i resurstilldelning och 20 mkr för löpande driftsbudget. Då vi anser skolan behöver större resurser än idag.

Att utreda behovet av kuratorer inom vårt skolområde anser vi också vara viktigt.

Vård och Omsorgsnämnden

Vi vill här tillföra 8 mkr till en extra satsning för LSS platser.

Sverigedemokraterna vill utreda möjligheterna för de som söker sig till stadens vårdboende att ta med sig sina husdjur och samt titta närmare på om vi kan erbjuda trådlösa trygghetslarm för de som behöver då vi menar på att man inte ska behöva ha fasta telefonabonnemang i onödan.

Att öka den vårdgivande personalen med 10 procent vill vi också se vad det kan kosta och hur möjligheterna är för att ge de som har hemvård idag möjlighet att komma ut en timme om dagen och vad det skulle kosta i så fall.

Socialnämnden

Vi vill här tidigarelägga ett boende för 15 LSS platser och föreslår därför 30 mkr i investeringsbudgeten och 3 mkr i driftsbudget för 2014


Vill ni se hela vår budget så går det bra att få den som pdf

Mejla till michael.rosenberg@sverigedemokraterna.se