Länsstyrelsen i Kronobergs län

Sverigefinnarnas dag den 24 februari

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 09:22 CET

Den 24 februari firas sverigefinnarnas dag. Då flaggar Länsstyrelsen med sverigefinnarnas officiella flagga.                                          

Sverige och Finland var ett och samma rike i över 600 år och har ett historiskt band till varandra. Sverigefinnar är benämning på i Sverige bosatta finskspråkiga personer. Omkring en halv miljon sverigefinnar utgör en av fem nationella minoriteter i Sverige. 

Sedan 2011 firas sverigefinnarnas dag den 24 februari, som var folklivsforskaren Carl Axel Gottlunds födelsedag. Han levde 1796–1875 och var finländsk folklorist och författare.

Sverigefinländarnas delegation korar varje år "Årets sverigefinska minoritetskommun". Förra året tilldelades Västerås kommun titeln.

Bakgrund – Länsstyrelsen uppmärksammar minoriteter
Länsstyrelsen är en av flera myndigheter som har till uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik. Därför uppmärksammar Länsstyrelsen i Kronobergs län på olika sätt särskilda dagar av vikt för minoriteterna. De fem erkända nationelle minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är urfolk) sverigefinnar samt tornedalingar. Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Kontakt
Sakkunnig för jämställdhet Gunilla Claesson, 010 – 223 71 41, gunilla.claesson@lansstyrelsen.se

                

                

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se