Region Blekinge

Sverigeförhandlarna går vidare med höghastighetsbana i väst

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 13:14 CET

Idag kom beskedet att Sverigeförhandlarna kommer att fortsätta en dialog med parterna som förespråkar en västlig sträckning av den höghastighetsbana som ska byggas mellan Stockholm och Malmö.

– Det är förvånande att Sverigeförhandlingen med utgångspunkt från bland annat kriterierna invånarantal, tillkommande nya bostäder och övriga nyttor beslutar att gå vidare med det västliga alternativt, säger Christina Mattisson (S), regionråd för Region Blekinge. Vi anser fortfarande att det östliga alternativet är det bästa för Sverige och som gynnar människor, näringsliv och kunskapsbildning i hela landet

– Vi kommer att följa den fortsatta processen noggrant och konstruktivt arbeta för att få en lösning som bäst gynnar Blekinge och sydöstra Sverige, säger Christina Mattisson (S), regionråd för Region Blekinge. Med en västlig sträckning ökar behovet ytterligare av en upprustning av Kust till kustbanan (Karlskrona-Göteborg) och Blekinge kustbana (Karlskrona-Kristianstad) för att klara de restidsmål som Sverigeförhandlingen har satt upp.

– Nu har förhandlarna valt att lämna sydöstra Sverige utanför satsningen, det kan vi inte acceptera, säger Patrik Hansson, kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona kommun. Men det här betyder inte att vi slutar arbeta för den östliga sträckningen. Vi ska nu titta på förhandlarnas motivering och se hur vi ska gå vidare.

Beroende på hur förhandlingarna går och vad som kommer ut från Trafikverkets fortsatta arbete kan det förändras under förhandlingstiden.

– Att förhandlingar nu inleds om det västliga alternativet betyder inte att dörren är stängd, fortsätter Patrik Hansson. Mycket kan hända som påverkar det beslutet och till syvende och sist ska det också fattas beslut i riksdagen om hur satsningen ska se ut.

I Blekinge fortsätter nu också arbetet för en upprustning av Kust till kust-banan och Södra stambanan, tillsammans med kommunerna i sydöstra Sverige.

– Vi rustar nu inför Trafikverkets nationella plan som ska vara färdig 2018. Här hanteras investeringsbehoven för Kust till kust-banan och Södra stambanan och även dessa är viktiga för regionens utveckling, säger Christina Mattisson (S), regionråd för Region Blekinge.

För kommentarer, kontakta:
Christina Mattisson (S), regionråd, 0709-31 30 09
Patrik Hansson (S), ordförande kommunstyrelsen Karlskrona kommun, 0455-30 30 07

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument