Sverigehälsan AB

Sverigehälsan tränar landets behandlingspersonal i medkänsla och självmedkänsla

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 13:25 CET

Intresset för Mindful Self-Compassion har ökat stort bland arbetsgivare och behandlingspersonal. Det handlar om att bygga upp inre resurser för medkänsla och självmedkänsla, vilket gynnar vår förmåga att hantera svåra möten och livssituationer. Detta bidrar till bättre återhämtning och förebygger stress och inre prestationskrav för oss som arbetar med människor. Nyckeln är att möta sig själv med närvaro, vänlighet och acceptans.

Om Mindful Self-Compassion (MSC)

Mindful Self-Compassion (MSC) är en ny forskningsbaserad metod för att hantera utmaningar i människovårdande yrken. MSC tränar dig i att hantera svåra möten, självkritik och svåra känslor som frustration, prestationsångest och skam.

MSC har utvecklats av forskaren och psykologiprofessorn Kristin Neff och psykologen Christopher Germer. Metoden integrerar mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR), modern hjärnforskning och forskning inom compassion med inslag av acceptance and commitment therapy (ACT).

Varför medkänsla och självmedkänsla?

Forskning visar att personal inom människovårdande yrken har stor nytta av insatser som ökar deras medvetenhet, vilket ger fokus, lugn och välbefinnande, förmåga till återhämtning vid motgång och stress. Detta främjar relationen med patienter, klienter och brukare. Att skapa nya goda vanor av ökat självomhändertagande minskar risken för emotionell utmattning och förbättrar förutsättningarna för återhämtning och och välbefinnande.

När vi upplever tillit och trygghet kan vi få tillgång till hjärnans fulla kapacitet. När vi utvecklar vår omsorg om oss själva gör detta oss bättre rustade för att möta förändringar, stress och motgångar. Att vara både medveten och medkännande leder till större självtillit och självkännedom.

Hur kan MSC bidra positivt?

  • MSC bygger upp våra inre resurser för att möta svåra känslor såsom självkritik, prestationsångest, känslor av misslyckande, sorg och skam
  • MSC förebygger s k empatitrötthet och främjar vår återhämtning
  • MSC främjar känsloreglering och samarbete vid stress och höga krav

Aktuell forskning inom MSC

http://self-compassion.org/the-research/

Sverigehälsan erbjuder kortare och längre utbilndingsprogram inom områden som vård och omsorg, socialt behandlingsarbete, skola och HR.  Några exempel på vad vi erbjuder är kurser inom ledarskap och motivationsarbete, samtal, psykologiska behandlingsmetoder samt metoder inom krishantering och trauma.