Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Sverigekartan ritas om

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 10:11 CET

I veckan kom Ansvarskommittén i Sverige med sin utredning som ger en tydligare rollfördelning mellan stat och kommun samt färre och större regioner. Enligt utredningen är sex till nio län och regionkommuner nödvändiga för att kunna möta behoven i framtiden.

Kommittén har analyserat hur samhällsorganisationen ser ut idag och bedömt att det krävs strukturella förändringar och en tydligare fördelning av uppgifter. Allt för att klara de utmaningar som de offentliga verksamheterna i framtiden kommer att ställas inför.

Ansvarskommittén menar att regionerna ska vara klara redan 2010, så att ledamöter kan väljas till regionkommunernas parlament vid de allmänna valen. Många menar att det därför brådskar att komma vidare i arbetet. Kommittén vill att staten omgående utser tre förhandlingsmän som kan diskutera om sammanslagningar i landstingen. Redan nästa år måste det vara klart vilka regionkommuner som ska bildas.

I förslaget ligger att medborgarnas inflytande över sin region ska öka. Det sker genom att de föreslagna regionkommunerna tar över statliga uppgifter när det gäller den regionala utvecklingen, bland annat när det gäller stöd till företag, regional trafikplanering, länsanslag och fördelningen av EU:s strukturfonder.

Tanken med omorganiseringen med nya regionkommuner är också att effektivisera sjukvården och göra den lättare att planera. Flera landsting har redan haft diskussioner om samarbetet.

Sveriges 20 landshövdingar är splittrade i frågan. Vissa framhåller fördelarna med större enheter. Andra värnar om de väl fungerande länen och ser omorganiseringen som ett hot mot det nu korta avståndet mellan folk och beslutsfattare.