Aktiebolaget Åkerikonsult

Sveriges Åkeriföretag idag på Lastbil 2012 på Elmia i Jönköping

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 08:09 CEST

Till redaktionen

Från onsdag den 22 till lördag den 25 augusti pågår mässan Lastbil 2012 på Elmia i Jönköping.

Mässan invigs av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd under ett kostnadsfritt evenemang i Elmias Kongresshus kl 10.00 den 22 augusti.

Förutom inledningsanförande av ministern medverkar också Elmia’s styrelseordförande Erik Arnalid, Sveriges Åkeriföretags ordförande Mikael Nilsson. Här presenteras också årets vinnare i Sveriges Åkeriföretags tävling om bästa examensarbete om godstransporter på väg

Verkställande direktören Johan Lindström redogör för en undersökning om utvecklingen av åkerinäringens effektvitet 2006 – 20011.

Under onsdagen genomför Sveriges Åkeriföretag följande seminarier.

Arbeta smartare och effektivare

Genom att hitta områden där man kan spara tid och resurser kan åkeriföretaget öka sin lönsamhet. Det här seminariet fokuserar på hur man kan åstadkomma varaktiga förbättringar oavsett vilken typ av transporter företaget ägnar sig åt.

Ny standard för trafiksäkerhetsarbete

I år väntas den nya ISO 39001-standarden för trafiksäkerhetsarbete bli fastställd men anpassningen till den nya standarden har redan påbörjats i svensk åkerinäring. Här får du besked om hur det går till.

Förarstöd - vad är nästa steg?

Förarstödet utvecklas ständigt och utvecklingen går i en rasande takt. Vilka är de senaste trenderna inom området förarstöd?

För mer information:
www.akeri.se
Hans Engström, inf ansv tel. 070-226 30 90

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 8 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.