Aktiebolaget Åkerikonsult

Sveriges Åkeriföretag välkomnar e-tjänst

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 13:35 CEST

Transportstyrelsen har presenterat en e-tjänst som gör det lättare att beställa uppgifter som visar om ett företag har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på väg: "Kontrollera trafiktillstånd". E-tjänsten gör det enklare att ta reda på om det företag som man tänkt anlita verkligen har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.  – Det här förenklar möjligheten att leva upp till beställaransvaret, och det är bra, säger Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag.

E-tjänsten ingår i det åtgärdspaket som har tagits fram till följd av regeringsuppdraget om ökad regelefterlevnad inom yrkestrafiken, ett arbete som Sveriges Åkeriföretag varit mycket aktiva i.

  • Möjligheten att beställa denna information gör det enklare att uppfylla kravet på beställaransvar, något vi efterfrågat länge, säger Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag.


Till grund för e-tjänsten ligger också EU-rättsliga regler som finns för yrkesmässig trafik. Dessa regler kräver att vissa uppgifter som finns i nationella register ska göras åtkomliga.

För ytterligare frågor, kontakta:
Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag
rickard.gego@akeri.se 
072-553 56 63


Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 7 500 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.