Jonasson & Co

Sveriges ålexpertis samlas i Åhus. Seminarium Ål 2010 ska trygga ålens framtid

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2010 11:10 CEST

2007 hamnade ålen bland världens rödlistade arter, men fiskas fortfarande under reglerade och begränsade former.
Fakta om ålen är spridd på många olika ställen, vilket gör det svårt att få en bild av ålens situation. Det vill Ålakademin ändra på och anordnar därför seminariet Ål 2010. 
– Vårt mål är att belysa ålens situation i går, idag och i morgon. Vi vill lyfta fram det som görs och det som kan göras för ålens fortlevnad, säger Claes Bergkvist, Ålakademins ordförande. 
Under två hela dagar samlas den svenska ålexpertisen under samma tak. 
– Vi hoppas att det är lättare att hitta lösningar tillsammans. För att rädda ålen krävs att alla inblandade samarbetar, säger Claes Bergkvist. 

Tisdag och onsdag, 20-21 april, hålls seminariet Ål 2010 på Hotell Åhus Strand. Ett tjugotal föreläsare ska vända och vrida på ålekvationen för att hitta svar på frågan ”hur räddar vi ålen och tryggar dess framtid?” 
Under tisdagen diskuteras ålen med ett nationellt och ett internationellt fokus. Onsdagen ägnas åt det lokala perspektivet och ålens framtid i Hanöbukten, Helge å, Ivösjön, Oppmannasjön och Mörrumsån. 

Media hälsas välkomna till seminariet. Pressträffar hålls i samband med eftermiddagsfikat. 

Vid tisdagens pressträff deltar: Willem Dekker, ålforskare Fiskeriverket, Lennart Henriksson, Världsnaturfonden, Johan Tielman, miljöchef Eon Vattenkraft, samt Mari-Louise Wernersson, kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg och ”åladrottning” 2009. 

Vid onsdagens pressträff deltar: Johan Wagnström, fiskeriansvarig Länsstyrelsen Skåne, Sven-Erik Magnusson, chef Biosfärområdet Kristianstad, Jesper Peterson, handläggare Svenska naturskyddsföreningen, Ola Johnsson och S-E Tenghagen, ålafiskare. 

Välkomna! 

Tider: Seminarium tisdag 20 april 10.00-17.30 samt onsdag 21 april 09.30-15.30 
Pressträff: Tisdag och onsdag cirka 14.30 
Plats: Hotell Åhus strand 

Anmäl er gärna i förväg till Åsa Söderling på Hotel Åhus Strand, asa@ahusstrand.com +46 (0)44-28 93 00 så bjuder vi på lunch! 

Mer information om seminariet finns i bifogade filer samt på: www.ahusstrand.com/al2010/ 

Sammandrag från föreläsningarna kommer att finnas på Ålakademins hemsida www.alakademin.se i maj. 

Claes Bergkvist, ordförande Ålakademin, 0705-706 708,claes@bergkvist.org 

Ålakademin är en ideell förening med företrädare för privatpersoner, ålfiskare och företag.Ålakademin är en ideell förening med företrädare för privatpersoner, ålfiskare och företag.