Alla Kvinnors Hus

​Sveriges äldsta kvinnojour fyller 40 år

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2018 11:18 CET

1976 publicerade Expressen en artikelserie om våldtäkt som första svenska tidning någonsin. Texterna som skrevs av Maria-Pia Boethius öppnade upp för dialog, framförallt kvinnor emellan, och samhällets passivitet gällande våldtäkter och våld i nära relationer synliggjordes. Som ett svar på denna passivitet bildades föreningen Alla Kvinnors Hus och blev 1978 Sveriges första kvinnojour.

I 40 år har personal och volontärer på Alla Kvinnors Hus dagligen mött våldsutsatta kvinnor och deras barn. För personer som söker hjälp erbjuds stödsamtal, rådgivning och skyddat boende där vi har plats för 20 kvinnor och deras barn. På boendet finns förskola med anställda pedagoger för de yngsta barnen och skolundervisning för de äldre. Dessutom erbjuds både kvinnor och barn dagverksamhet där de bland annat kan måla, brodera eller baka.

- Att komma till ett skyddat boende blir en fristad när man måste fly sitt hem, men det är ingen varaktig lösning. Vårt mål är att kvinnorna och deras barn så snart som möjligt ska kunna påbörja sitt nya våldsfria liv utanför det skyddade boendets väggar, säger Ann Isaksson, verksamhetschef på Alla Kvinnors Hus.

Arbetet på Alla Kvinnors Hus har utökats och utvecklats sedan 1978, men grunden har alltid varit densamma- att hjälpa kvinnor och barn till ett liv fritt från våld och övergrepp. För att kunna göra detta arbetar vi även med kunskapsspridning och attitydförändring vad gäller våld i nära relationer.

-Vi är bland annat ute och föreläser hos myndigheter och skolor samt deltar i politiska diskussioner. Vikten av samverkan i dessa frågor är något vi ständigt belyser och att dela med oss av den kunskap och erfarenhet vi har ser vi som en del av det arbetet.

2018 firar Alla kvinnors Hus 40 år. Detta uppmärksammas på olika sätt under året. Startskottet blir ett event på Mosebacke i Stockholm den 8 mars där artister, skådespelare och konstnärer kommer att bidra till en minnesvärd kväll som på olika sätt speglar kvinnojourens verksamhet.*

-I en perfekt värld skulle vi som kvinnojour inte behöva finnas, men så som det ser ut idag är behovet av hjälp till våldsutsatta kvinnor enormt stort och vi vill därför uppmärksamma att vi har och har haft möjligheten att hjälpa så många genom åren. Allt tack vare all fantastisk personal, volontärer, medlemmar, bidrag och gåvor av olika slag som doneras till oss. Vi är enormt tacksamma för människors engagemang och hjälpsamhet.

*Programmet till festen på Mosebacke den 8 mars presenteras inom kort på www.allakvinnorshus.org

Alla Kvinnors Hus, Sveriges äldsta och största kvinnojour som funnits sedan 1978.