Sveriges Annonsörer

Sveriges Annonsörer har lämnat in remissyttrande om marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 08:00 CET

Konsumentverket bör överlag öka dialogen med alkohol- och tobaksbranschen istället för att införa striktare sanktioner, anser Sveriges Annonsörer i ett remissyttrande som lämnades in i fredags den 29 november.

Socialdepartementet föreslår i betänkandet ”En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak” (SOU 2013:50) att tillsynen ska öka av reglerna kring marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak.

I det inlämnade remissvaret har Sveriges Annonsörer lagt särskilt fokus på vissa frågor och Niklas Briselius, förbundsjurist, och Anders Ericson, vd, ger följande uttalanden kring några av frågorna:

Angående annonsering som riktas mot unga: 
– I de fall som förefaller klara enligt regelverket har Sveriges Annonsörer inget emot att man utökar regelverket till att en marknadsstörningsavgift kan utdömas t.ex. om annonsering riktas till personer under 25 år. Här gäller dock att man förtydligar vad som menas med ”riktar sig till”, vilket också utredaren framhåller.

Angående vem som bör vara tillsynsmyndighet: 
– I och med att Konsumentverket arbetar med marknadsföring på flera områden och har upparbetade kontakter med Sveriges Annonsörer och näringslivet är det mest praktiskt att de fortsätter att vara tillsynsmyndighet.

Sveriges Annonsörers viktigaste ståndpunkt i sitt yttrande: 
– Våra medlemmar är redan mycket begränsade i sin kommunikation inom alkohol- och tobak, och följer rådande regelverk. Av den anledningen förespråkar Sveriges Annonsörer en proaktiv dialog mellan branschen och tillsynsmyndigheten framför striktare sanktioner.

Hela remissyttrandet bifogas som pdf.

Kontaktpersoner vid Sveriges Annonsörer
Anders Ericson, vd, 08-545 252 32, 070-818 75 99, anders.ericson@annons.se
 
Erik Huss, kommunikationschef,
08-545 252 34, 0725-66 15 70, erik.huss@annons.se


Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare med reklam, media och deras varumärke. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är världens största annonsörorganisation med cirka 550 medlemsföretag. Läs gärna mer på www.annons.se