Sveriges Annonsörer

Sveriges Annonsörer lanserar organisationsrådgivning till sina medlemsföretag

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2015 11:39 CET

Stefan Barholm, organisations- och medierådgivare hos Sverige Annonsörer. Foto: Jonas Borg

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer förstärker sin allt mer omfattande tjänsteportfölj till att även innefatta organisationsrådgivning. Det är Stefan Barholm, tidigare vd på mediebyrån Vizeum, som precis har tillträtt tjänsten. Stefan kommer även att erbjuda medlemmarna medie- och mediebyråvalsrådgivning.

Den senaste tiden har Sveriges Annonsörer upplevt ett ökat behov hos sina medlemmar i hur man bäst och mest effektivt organiserar sina marknadsavdelningar. Samtidigt förändras medielandskapet i allt större omfattning och i allt snabbare takt. Därför har Sveriges Annonsörer nu utarbetat en helt ny rådgivningstjänst som ska hjälpa medlemsföretagen inom dessa områden.

– Hur man ska organisera sin marknadsorganisation i dagens virrvarr av strukturer, kompetenser, arbetsprocesser och nya kanaler är en fråga som varit aktuell hos många av våra medlemmar ett bra tag. Som marknadschefens bästa vän vill vi självklart hjälpa till och är nu glada att för första gången kunna erbjuda våra medlemmar expertrådgivning kring marknadsorganisationsfrågor. Dessutom kan vi nu, via Stefan, återigen stötta våra medlemmar kring medieköp och mediebyråsamarbeten, och på så sätt öka transparensen och göra våra medlemmar till ännu bättre köpare av media, säger Jannice Borekull, marknadschef och vice vd för Sveriges Annonsörer.

Stefan Barholm, som precis har tillträtt som rådgivare, förklarar närmare vad de nya tjänsterna innebär:

Vad kommer du att erbjuda Sveriges Annonsörers medlemmar?
– Rådgivningen är uppdelad på två delar: Medlemmarna kommer dels att få hjälp med effektivisering av sin marknadsorganisation, dels stöd i arbetet med befintlig mediebyrå eller upphandling av ny mediebyrå.

Varför behövs denna tjänst just nu?
– Allt mer resurser läggs på marknadsföring och media, och mönstret i mediekonsumtionen är under mycket stor förändring, vilket ställer ökade krav på hur annonsörerna marknadsför sina produkter eller tjänster. I denna situation är det tydligt att marknadsavdelningarna behöver hjälp med hur de bäst organiserar sig och vilka medieval de gör.

Vilken erfarenhet tar du med dig som kan vara en styrka i din nya rådgivningstjänst?
– Jag har nästan 30 års erfarenhet av marknadsföring, ledarskap och medier, vilket jag känner är en stor tillgång. Dessutom har jag jobbat på tre sidor av kommunikationsbranschen; jag har själv varit annonsör, varit på den säljande sidan och den rådgivande konsultsidan. Under många år har jag därutöver drivit olika typer och storlekar av mediebyråer.

Vilka utmaningar har du sett att marknadsavdelningarna har just nu?
– Det krävs mer och mer resurser i form av pengar och uppdaterad kunskap för att slå genom bruset i de nya mediekonsumtionsmönstren, som bland annat innefattar transformationen från traditionell marknadsföring till digital och mobil marknadsföring.

Slutligen, hur känns det inför din nya tjänst?
– Det känns verkligen spännande och hedrande att börja jobba med Sveriges viktigaste och duktigaste annonsörer med organisations-, effektiviserings- och mediefrågor, avslutar Stefan Barholm.

Pressfoto: Stefan Barholm. Foto: Jonas Borg.

Om Sveriges Annonsörers nya organisations- och medierådgivning
Rådgivningen erbjuds befintliga medlemmar i Sveriges Annonsörer och innefattar dels en effektivitetsanalys av marknadsorganisationen med möjlighet till löpande rådgivning för att driva och genomföra en effektivisering av organisationen, dels hjälp med hur man bäst arbetar med och upphandlar mediebyrå.

Mer information om rådgivningen: www.annons.se/organisationsradgivning och www.annons.se/medie-och-mediebyravalsradgivning

Kontaktpersoner vid Sveriges Annonsörer
Stefan Barholm, organisations- och medierådgivare, 0707-59 13 37, stefan.barholm@annons.se
Jannice Borekull, marknadschef och vice vd, 
08-545 252 39, 0725-51 17 70, jannice.borekull@annons.se
Erik Huss, pressansvarig, 
08-545 252 34, 0725-66 15 70, erik.huss@annons.se

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med cirka 550 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se