Sveriges Annonsörer

Sveriges annonsörer ökar medieinvesteringarna 2011

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 10:26 CET

 

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer genomför årligen en undersökning bland sina medlemmar om planerade investeringar i marknadskommunikation. Årets resultat visar att fyra av tio annonsörer avser att öka investeringarna i marknadskommunikation under 2011.

– Medieinvesteringarna har haft en positiv utveckling under 2010 och under nästa år ser det ännu ljusare ut. Annonskonjunkturen ligger normalt sett tidigt i en konjunkturcykel så det är absolut ett resultat vi kan glädjas åt, säger Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer.

Undersökningen är genomförd bland Sveriges Annonsörers cirka 500 medlemsföretag i samarbete med Novus.  

Planerade investeringar i marknadskommunikation 2011

Avser att öka investeringarna: 44 %
Bibehåller investeringarna: 43 %
Minskar investeringarna: 10 %
Vet inte: 3 %

Resultatet bygger på svaren från 135 marknadschefer/marknadsdirektörer eller motsvarande som har svarat på frågan om de avser att öka, bibehålla eller minska investeringarna i marknadskommunikation under 2011 i jämförelse med 2010.

– Det medieslag som annonsörerna avser att öka investeringarna mest för är internet där vi bland annat räknar in bannerannonsering, sociala medier och sökmarknadsföring. 63 procent av Sveriges Annonsörers medlemmar säger att de ökar sina medieinvesteringar för internet under nästa år. Även till exempel tv-reklamen, som har haft en väldigt stark utveckling under 2010, får en ytterligare tillväxt under nästa år, säger Anders Ericson.

 

Topp 5
- medierna som ökar mest
Andel av annonsörerna som ökar i mediet 2011

  1. Internet: 63 %
  2. Pr: 37 %
  3. Mobilmarknadsföring: 28 %
  4. Sponsring och event: 26 %
  5. Tv-reklam: 22 %

Procentsiffran visar hur många av annonsörerna som avser att öka investeringarna i respektive medieslag under 2011 i jämförelse med 2010.

För mer information, kontakta:
Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer
E-post: anders@annons.se, telefon: 0708-18 75 99.
Elisabeth Thörnsten, kommunikationschef Sveriges Annonsörer
E-post: elisabeth@annons.se, telefon: 0708-34 66 30.  

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen som arbetar för effektivare marknadskommunikation. Detta genom att skapa större effekt på medlemmarnas investeringar i reklam och övrig kommunikation, öka kunskapen och representera deras intressen. Vi ägs av våra medlemmar, landets största annonsörer, vilka står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Vi har funnits sedan 1924 och är världens största annonsörsorganisation. Läs gärna mer på www.annons.se