Sveriges Annonsörer

Sveriges Annonsörer visar starkt resultat för 2012

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 08:35 CET

Resultatet för koncernen (föreningen Sveriges Annonsörer och Sveriges Annonsörer AB) uppgick under 2012 till 764 000 kr före skatt (693 000 kr). Omsättningen uppgick förra året till 22 476 000 kr (22 654 000 kr).

Antalet medlemsföretag ökade för tionde året i rad och uppgick vid årets slut till 551 stycken.

– Vi har, trots den svaga ekonomiska utvecklingen i näringslivet, haft en bra tillväxt med medlemsföretag och märkt en ökad efterfrågan på rådgivning och utbildningar. Vi stärker därmed vår position som världens största annonsörorganisation, konstaterar Anders Ericson, vd för Sveriges Annonsörer.

Värt att nämna är att det har gjorts investeringar i nya egna konferenslokaler och immateriella anläggningstillgångar om drygt 2,2 Mkr under 2012.

– Det är glädjande att se hur Sveriges Annonsörer blir en allt viktigare organisation för svenskt näringsliv, inte minst då över 50 procent av Sveriges totala investeringar i marknadskommunikation och reklam kommer från våra medlemsföretag, säger Anders Ericson.

Sammandrag för de två senaste åren (tkr)

2012

2011

Rörelsens intäkter

22 476

22 654

Resultat efter finansiella poster

764

693

Balansomslutning

12 182

11 646

Soliditet

49 %

46 %

Kassalikviditet

160 %

174 %

Kontaktpersoner vid Sveriges Annonsörer

Anders Ericson, vd,
 08-54525232, 0708-187599, anders.ericson@annons.se

Erik Huss, kommunikationschef,
 08-54525234, 0725-661570, erik.huss@annons.se

Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare med reklam, media och deras varumärke. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är världens största annonsörorganisation med över 500 medlemsföretag. Läs gärna mer på www.annons.se