Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges arbetsgivare: fackens krav hotar tillväxt och välfärd

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 09:22 CET

De fackliga organisationernas inledning på nästa års avtalsrörelse inger oro. Istället för att medverka till att arbetsmarknadens parter tar gemensamt ansvar för att ta Sverige ur krisen, agerar facken på ett sätt som riskerar tillväxt och välfärd, säger de tre arbetsgivarorganisationerna, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket och Svenskt Näringsliv i en gemensam kommentar till de utspel som de senaste dagarna har kommit från tunga fackliga organisationer.

Flera fackliga organisationer har nu presenterat sina utgångspunkter inför nästa års avtalsrörelse. De lönekrav som förs fram ligger på en orealistiskt hög nivå. Sådana löneökningar skulle riskera jobb, välfärd och tillväxt. Det är allvarligt att så höga lönekrav förs fram, eftersom det riskerar att leda till orealistiska förhoppningar hos de egna medlemmarna och att försvåra den ekonomiska återhämtning som vi nu ser tecken på.

Facken säger sig vara överens med arbetsgivarna om att det är det internationellt konkurrensutsatta näringslivet som ska sätta märket för övriga avtal på den svenska arbetsmarknaden. De krav som nu presenteras tyder inte på att facken tagit hänsyn till den svenska industrins internationella konkurrenskraft. Vi som arbetsgivare kommer inte att avsluta några förhandlingar för övrig privat sektor eller för stat, kommun och landsting innan det internationellt konkurrensutsatta näringslivet är färdiga med sina avtal. Först då finns det avtal som vägleder hur stora löneökningarna inom arbetsmarknaden i sin helhet kan bli.

– Även det statliga avtalsområdet påverkas tydligt av lågkonjunkturen. Vi kan inte medverka till att teckna nya centrala löneavtal som ligger långt över den kompensation som de statliga myndigheterna får till framtida lönemedel. Avtal på de nivåer som facken hittills krävt kommer att leda till övertalighet inom den statliga sektorn. Vi har inom staten goda erfarenheter av sifferlösa avtal som fördelar löneutrymmer lokalt i dialog mellan chefer och medarbetare det finns alla anledning att i årets avtalsrörelse nu bygga vidare på den modellen, säger Göran Ekström, generaldirektör för Arbetsgivarverket.

– Från en del fackligt håll har det uttryckts förhoppningar om att det gamla avtalet med Vårdförbundet, som tecknades under högkonjunkturen våren 2008 och gäller fram till första kvartalet 2011, ska utgöra golv för andra avtalsområden. Detta kommer varken vi eller någon av de andra arbetsgivarna att acceptera, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting. När vi sätter oss vid förhandlingsbordet kommer vi att utgå den ekonomiska kris som möter kommuner och landsting de kommande åren. Bara så kan vi medverka till att rädda välfärden.

– Att skapa förutsättningar för att bromsa sysselsättningsnedgången måste ha högsta prioritet för både oss och våra motparter i nästa års förhandlingar säger Christer Ågren, v vd på Svenskt Näringsliv. Lönsamma och starka företag är bästa sättet att vända den svenska ekonomin på rätt köl igen. Orealistiska lönekrav från de fackliga organisationerna leder bara till motsättningar som riskerar att försvåra för Sverige att ta sig ur den ekonomiska krisen.

För mer information: Arbetsgivarverket, informationschef Lars Andrén 070-2873127, Svenskt Näringsliv, presschef Peter Isling, 08-553 430 19 eller Sveriges Kommuner och Landsting pressekreterare Claes Bertilson, 070 - 327 7807