#LommaSkola

Sveriges bästa idrottslärare - Åse Freiburghaus

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 09:00 CET

Åse är en engagerad idrottslärare som även är utbildad sjukgymnast och forskare med inriktning på utbildningsvetenskap. Skolan har en uttalad hälsoprofil vilket bl.a. innebär att eleverna har schemalgd idrottsundervisning vid tre tillfällen varje vecka. Åses undervisningsmaterial "Tema Hälsa" utgår från ämnena idrott och hälsa, biologi, hem och konsumentkunskap, svenska och bild. Innehållet varierar mellan åren. Detta används som en lärobok i hälsodelen av idrottsämnet och omfattar bl.a. grundläggande anatomi, fysiologi, träningsläxa, ergonomi och skadeförebyggande träning. Här jobbar eleverna både teoretiskt men även praktiskt. Eleverna sätter upp egna hälsomål som dokumenteras och utvärderas. Åse har infört begreppet "Sportfolio" som används som en form av portfolio för idrottsämnet.

Elevernas mål kan handla om att ta med en frukt varje dag för att orka hela dagen och hitta rutiner för det. Det kan vara att äta en ordentlig frukost. Eleverna får skatta hur viktigt målet är och vad de ska göra för att klara det. Ytterligare någon har som mål att lägga ut mobilen i köket före läggdags.

– Precis, en del har som mål att de ska hitta tid för att göra ingenting och lära sig slappna av. När de själva formulerar sina mål blir det en helt annan medvetenhet än om vi vuxna kommer med pekpinnar, svarar Åse Freiburghaus till Skolvärlden. (Se länk nedan) 

#LommaSkola är samlingsnamnet för oss som jobbar med utbildning inom Lomma kommun. Här ingår förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Men framför allt så ingår alla våra kreativa, motiverade barn och elever, deras engagerade föräldrar, våra fantastiska pedagoger och kompetenta skolledare.
Välkommen att ta del av år resa på lommaskola.se