Psoriasisförbundet

Sveriges bästa vårdtidning

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2014 10:36 CET

Nu tar Psoriasistidningen steget och blir en av Sveriges bästa tidskrifter om vård och den allra bästa när det gäller psoriasis och psoriasisartrit!

Under 2013 sjösattes ett förarbete med frågan hur man kunde kostnadseffektivisera, miljöcertifiera samt estetiskt förbättra tidningen. Genom att byta format, lägga större vikt på bilder samt fördjupa forskning och samhällsfrågor infrias nu alla dessa mål i nummer 1:2014. Här får du läsa intervjuer med Miljöpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Vårdförbundet inför riksdagsvalet i höst. 

Bevittna armbrytning mellan arbetsmarknadens största parter LO och Svenskt Näringsliv, läs om psoriasisforskningens historia beskriven av kanske den viktigaste psoriasisforskaren i världen; Mona Ståhle. Skratta med en av de skönaste programledarna på Miffo-tv och försök vinna signerade böcker av Martin Schibbye och Johan Persson.Håll utkik efter oss den 14 februari om du vill ta del av handikapprörelsens coolaste tidning och den tidskrift som antagligen vinner pris för Sveriges bästa redesign 2014.

– Det känns verkligen underbart att få genomföra denna redesign. Psoriasistidningen blir nu grönare, smartare och än mer relevant som språkrör för den viktiga sjukvårdsdebatten, säger redaktören Per Hånell.

Flera organisationer som en gång lagt ned sina papperstidningar återskapar nu dem (tex Scouterna) då de ser att papperstidningen har ett medlemsvärde. Även om processen att skapa nyheter via print har passerats av de snabba digitala kanalerna så har fortfarande fördjupning och vi-känsla ett högt gensvar bland medlemmar inom organisationsvärlden, men även inom vissa delar av den kommersiella branschen. 

Psoriasistidningen är typexemplet på en organisationstidskrift och har medlemmar som primär målgrupp - dock utesluter det inte andra målgrupper samt en estetiskt tilltalande förpackning och breddad journalistisk ambition. 

Psoriasisförbundet arbetar för att öka kännedomen om systemsjukdomen psoriasis, påverkar och bevakar psoriasissjukas rättigheter och stimulerar psoriasisforskningen. Arbetet bedrivs bl a genom opinionsbildning och informations- och utbildningsinsatser. Vi finns representerade över hela landet via våra läns- och lokalavdelningar.