Den okända hästen

Sveriges bidrag till demokrati i världen

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 07:00 CET

Biståndsminister Gunilla Carlsson bjuder in till ett möte den 10 mars 2011 om hur Sverige kan hjälpa till med den globala demokratiseringen. ”En viktig del av denna utmaning har att göra med hur informations- och kommunikationsteknologin kan användas som verktyg i kampen för frihet och mot förtryck”, skriver Carlsson i Expressen den 21 januari.

Världens första internetparti startade i Sverige. Demoex är ett politiskt neutralt parti och media som arrangerar demokratiska omröstningar på internet. Det skapar unika möjligheter att bidra till den demokratiska utvecklingen.  Demokratiforumet gör den politiska processen genomsiktlig. Alla kan medverka i de skriftliga debatter som anordnas i sakfrågorna, men bara de registrerade medborgarna kan rösta.

När Demoex startade i Vallentuna 2002 inbjöds alla lokala partier för att medverka i syfte att skapa en global politisk exportprodukt, men de etablerade partierna tackade nej. Om de hade samarbetat så hade Sverige idag kunnat erbjuda de revolterande länderna en välbeprövad e-demokratisk lösning, ett elektroniskt parlament där folk och politiker beslutar tillsammans via datorer och mobiltelefoner.

Demoex hoppas fortfarande på samarbete. Gunilla Carlssons initiativ är utmärkt och Demoex hoppas att få vara med på mötet den 10 mars. Målet är att ta fram ett globalt verktyg för e-demokrati, en IKT-lösning i öppen källkod som förenar direkt- och representativ demokrati. Med regeringens bistånd kan Sverige skapa en politisk-teknisk resurs som kan öppna upp politiken i de återstående icke-demokratiska länderna. Det vore ett stort steg framåt för demokratin i världen.

Bildcollaget bygger på Johan Ödmanns foto av Gunilla Carlsson