Recycla.se

Sveriges bostadsrättsföreningar betalar 100-tals miljoner kronor för mycket för sin avfallshantering - bara föreningarna i Stockholm skulle kunna spara mellan 90 och 450 miljoner

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 07:30 CET

Svenska Recycla.se har på rekordtid etablerat sig som Sveriges ledande handelsplats för återvinning och avfallsrelaterade tjänster. Privatpersoner och företag som vill bli av med avfall eller restprodukter använder tjänsten gratis för att kostnadsfritt ta emot offerter på hantering från godkända återvinningsaktörer. En växande grupp kunder är bostadsrättsföreningar som inser att det finns pengar att spara, samtidigt som avfallet tas om hand på ett miljömässigt bra sätt.  

”Återvinning och avfallshantering är områden som befinner sig i en väldigt snabb utveckling just nu, miljöintresset ökar och samtidigt är det fler och fler aktörer som inser att det finns värden i avfall och restprodukter”, säger Sebastian Tamm, VD och grundare, Recycla.se. ”Samtidigt så är det ofta att så många företag och organisationer inte riktigt hunnit med i utvecklingen utan kör på med gamla och ineffektiva lösningar och avtal. Ett område vi tittat närmare på är just bostadsrättsföreningarna som har en ganska intensiv hanteringsprocess, och här finns pengar att spara.  I genomsnitt sparar våra kunder inom området cirka 15 till 30 % och all hantering sker av godkända återvinningsföretag”.   

**BILD**

”Självklart handlar det inte bara om att byta återvinnare om man vill komma upp i en besparingsnivå så hög som 50 procent, då måste föreningen också göra andra, enkla, förändringar. Vi tipsar om vilka på vår hemsida”, säger Sebastian Tamm. ”Hur mycket man vill spara är upp till varje förening, men jag råder styrelserna att läsa våra tips och att begära in kostnadsfria offerter via recycla.se”.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sebastian Tamm, Vd och grundare Recycla.se

Tel: 0737-073704, E-post: sebastian.tamm@recycla.se

Recycla.se tips till bostadsrättföreningarna finns nedan alternativt på www.recycla.se

Det finns mycket pengar att spara på en miljösmart återvinning
För de allra flesta fastighetsägare finns det stora pengar att spara på en miljösmart återvinning och avfallshantering. Med några enkla grepp innebär det ofta betydande kostnadsbesparingar. Det första som kan göras är att konkurrensutsätta sin avfallshantering, det gör du snabbt och lätt på recycla.se, men det finns mer att göra.

Fyra snabba tips för en miljösmart och ekonomisk effektiv avfallshantering!

1. Minska hämtningsfrekvens av hushållsavfall 

A. Källsortering: Minskad mängd avfall => Minskad mängd hämtningar varje år => billigare sophämtning.
B. Producera mindre avfall. Mycket slängs i onödan.  => Minskad mängd avfall => billigare sophämtning.
C. Se över rutinerna kring er sophämtning, både de faktiska och de registrerade. Ökad kontroll => Rätt sophämtning.

Not: Alla hushållssopor bränns. En ökad källsortering leder dessutom till lägre CO2 utsläpp genom ökad materialåtervinning.
Effekt: Minskad hämtningsfrekvens av Hushållsavfall => lägre avfallskostnader & mindre miljöpåverkan.

 

2. Se över er hantering av Grovsopor/Grovavfall & Farligt Avfall.

A. Se över faktiska behov & kostnader för hämtning av Grovsopor. Hämtning av Grovsopor är vanligtvis dyrt. Men med en prisjämförelse kommer du garanterat att spara pengar.
B. Rätt sak på rätt plats. Säkerställ att inget farligt avfall hamnar i Grovsoporna (som elektronik, kemikalier, tryckimpregnerat trä m.m.). Det är både dyrt & olagligt.
Not: Hämtning av Grovsopor är kostsamt. Många fastighetsägare stänger helt enkelt igen sina Grovsoprum och låter varje hyresgäst ta hand om sitt avfall på egen hand.
Effekt: Mindre mängd Grovavfall => lägre driftskostnader

 

3. "Fastighetsnära insamling" (FNI) 

Utöka FNI - Det innebär ökad hämtning av återvinningsbart material, såsom tidningar, plastförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar
Not: En stor andel av vårt grovavfall består av: papper, plast & metallförpackningar.
Effekt: En utökad FNI => minskad mängd Grovavfall & Hushållsavfall => lägre avfallskostnader

 

4. Organiskt avfall 

Många kommuner erbjuder hämtning av organiskt avfall. Kostnaden för hämtning av organiskt avfall rör sig ofta om en bråkdel jämfört med ordinarie avfallshämtning.
Faktum är att det mesta som går i hushållsavfallet är bioavfall/organiskt avfall.                              Effekt: Besparingspotential på mellan 10-50% mot er nuvarande kostnad

Vart skall man vända sig?

Hushåll:

 Företag & verksamheter:

 

Recycla.se är Sveriges största handels- och marknadsplats inom återvinning. Vi förmedlar kontakten mellan av oss godkända återvinningsaktörer som finns representerade på marknaden i Sverige med företag, verksamheter och privatpersoner som behöver hjälp med återvinningsrelaterade tjänster.  www.recycla.se