Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier befarar varsel om stridsåtgärder

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2012 11:36 CET

Sveriges Byggindustrier konstaterar att det från flera platser i framförallt Skåne, Lund, Linköping och Jönköping kommer in signaler om att Byggnads förbereder ett omfattande varsel.
- Det är mycket allvarligt i så fall och riskerar att lamslå stora delar av byggverksamheten i landet. Vi befarar att flera stora prestigeprojekt kan komma att drabbas, säger Mats Åkerlind.

Konsekvenserna av omfattande stridsåtgärder skulle bli katastrofala för byggföretagen och deras kunder.

- De som drabbas är inte bara byggföretagen och deras personal utan även bostadsköpare, sjukvården, företag och kommunal verksamhet, det vill säga vanliga människor och skattebetalare, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef.

Svensk byggindustri står inför samma situation som varvsindustrin och tekoindustrin gjorde på sjuttiotalet. Byggindustrin riskerar att slås ut av internationell konkurrens. På grund av ständiga konflikter på arbetsplatserna med omfattande produktionsstörningar är de svenska byggföretagen inte längre tillräckligt konkurrenskraftiga.

- Den svåra situation som uppstått i årets avtalsrörelse är fullständigt onödig. Vi har ett avtal som ska respekteras och som vi var överens om 2010. Varken företag eller löntagare tjänar på att reglerna kan tolkas lite hur som helst, säger Mats Åkerlind.

Sveriges Byggindustrier är mycket angelägna om att ta sitt ansvar som bransch- och arbetsgivarorganisation och att värna om en livskraftig byggindustri. Medlemsföretagen vill behålla sina medarbetare, sina uppdrag och sin konkurrenskraft. Sveriges Byggindustrier har mycket att prata med facket om utöver löner och ersättningar, men detta ska inte blandas ihop med det som ska diskuteras i avtalsrörelsen som enbart pågår under en kort period.  Sveriges Byggindustrier kan försäkra att organisationen är fullt kapabel och angelägen om att hantera viktiga medarbetarfrågor även när det inte är avtalsrörelse. Ett exempel på det är den stora arbetsmiljösatsningen. Sveriges Byggindustrier och övriga arbetsgivarorganisationer i byggsektorn bjuder in till den största satsningen på arbetsmiljö i branschens historia – ”En säker arbetsplats”. Det är vår viktigaste fråga och Sveriges Byggindustrier har förberett detta sedan våren 2011.

När det gäller lönekraven kan Sveriges Byggindustrier konstatera att Byggnads medlemmar har de högsta lönerna i LO-kollektivet och att de också kräver de högsta löneökningarna. Andra fackförbund har visat att de respekterar den nivå som satts av exportindustrin, 2,6 procent, men Byggnads fortsätter att hävda att de inte behöver ta hänsyn till den nivån. Detta trots att de redan befinner sig skyhögt över låglöneförbund och kvinnoförbund som inte på något sätt kan få del av Byggnads löneökningar.

- Byggföretagen är angelägna om att infria sina löften om löneökningar till sina medarbetare under rimliga och balanserade former. De vill följa tankarna och intentionerna i vårt gällande kollektivavtal, säger Mats Åkerlind.

För kompletterande information, kontakta Mats Åkerlind, tfn 070-381 00 87, mats.akerlind@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en sund byggbransch. Se www.bygg.org