Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier begär frivillig medling

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2012 17:10 CET

Sveriges Byggindustrier begär frivillig medling på grund av problem med tolkningen av gällande avtal och det faktum att Byggnads ligger kvar med ursprungliga lönekrav högt över den nivå som är fastställd av exportindustrin.

- Vi kan konstatera att den grupp som har de högsta lönerna inom LO-kollektivet också är de som kräver de högsta löneökningarna. Byggnads har idag igen förklarat att de inte accepterar den lönenivå som har satts av exportindustrin i årets avtalsrörelse, en nivå som har accepterats av byggsektorns tjänstemän, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef.

Frivillig medling förutsätter att båda parter är överens om detta och Sveriges Byggindustrier utgår från att även Byggnads vill ha stöd i de pågående samtalen i avtalsrörelsen. Avtalet löper ut den 29 februari men kan sägas upp redan på fredag den 17 februari.

- Vi beklagar att det redan i det här tidiga skedet behövs samtalsstöd och att vi som parter inte kan ro det här i land själva. Vi känner stort förtroende för Medlingsinstitutet och är övertygande om att vi ska kunna komma vidare och träffa en överenskommelse med Byggnads, säger Mats Åkerlind.

Om parterna under pågående kollektivavtalsförhandlingar samtycker till det kan Medlingsinstitutet utse förhandlingsledare eller medlare att medverka i förhandlingarna. I praktiken går det till så att den ena parten eller parterna gemensamt önskar hjälp i förhandlingarna och vänder sig till Medlingsinstitutet för att få en förhandlingsledare eller medlare utsedd.

För kompletterande information, kontakta Mats Åkerlind, tfn 070-381 00 87, mats.akerlind@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en sund byggbransch. Se www.bygg.org