Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier (BI) kommenterar budgetproppen: Bra förslag som kan bli ännu bättre

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 10:00 CEST

Regeringens satsningar på infrastruktur, åtgärder mot svartarbete och förenklad tillämpning av PBL får försiktigt bifall av Sveriges Byggindustrier (BI), som dock hade hoppats på betydligt större anslag till investeringar i det kraftigt eftersatta väg- och järnvägsnätet. Branschen efterlyser också kraftfullare insatser mot svartarbete.

Ett led i regeringens rustning inför framtiden är välbehövliga nya satsningar på landets infrastruktur. Det gäller såväl nybyggnation som underhåll av vägar och järnvägar. Den "närtidssatsning" som regeringen föreslår i höstens budget motsvarar ett tillskott på 5 miljarder kronor årligen 2009-2010 inklusive de medel som frigjorts genom årets amortering.

- Bra fungerande transporter är en förutsättning för tillväxt och framåtskridande. Sverige har dock under de senaste decennierna i genomsnitt satsat mindre på infrastrukturinvesteringar än övriga länder. Även underhållssatsningarna har varit låga. Dagens nivåer räcker inte ens till för att bevara de redan gjorda investeringarna, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på BI.

Skatteverket får 25 miljoner kronor för utvecklingen av skatta.se. Detta tolkar BI som att myndigheten nu ska utveckla förslaget med individuell skattedeklaration (iSKD), vilket är ett glädjande besked i kampen mot svartarbete.

- iSKD kommer att förstärka effekten av ID06, branschens eget system för legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna, menar Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Vi saknar dock förslag om att Skatteverket ska få möjlighet att göra oannonserade arbetsplatsbesök för att granska närvaroredovisningarna som skapas med ID06. Tillsammans skulle dessa tre åtgärder innebära en kraftfull barriär mot svartarbete inom den professionella delen av byggbranschen.

Åtgärder i syfte att förenkla regelverket för tillämpning av plan- och bygglagstiftningen (PBL) får ett anslag på 35 miljoner kronor per år från och med 2009. Ett välkommet anslag, anser BI, eftersom den genomsnittliga handläggningstiden hos länsstyrelserna för överklagade planer för närvarande uppgår till drygt tre månader, en ökning med 15-20 procent sedan 2007.

På klimat- och energiområdet märks få byggrelaterade satsningar.

- I avvaktan på förslag från Energieffektiviseringsutredningen och den aviserade klimat- och energipropositionen är det emellertid glädjande att regeringen anslår 80 miljoner kronor för installation av energieffektiva fönster i småhus, avslutar Danielle Freilich, miljöexpert på BI.För ytterligare information, kontakta Fredrik Isaksson 08 698 58 67 (infrastruktur),
Björn Wellhagen (iSKD) 08 698 58 65 eller Danielle Freilich (miljö och energi) 08 698 58 29.

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Ca 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org