Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier: Boverkets allmänna råd är för otydliga. Det kan medföra merkostnader för byggherrar, entreprenörer och boende

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 13:10 CET

I remissvaret på Boverkets förslag att införa nya föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad i byggreglerna, skriver Sveriges Byggindustrier (BI) att det är bra att ändrings­reglerna förs in i Boverkets byggregler (BBR). BI konstaterar dock att de allmänna råden fortfarande är otydliga och lämnar stort utrymme för tolkning.

– Otydligheten gör att reglerna kommer att kunna tillämpas på olika sätt i kommunerna. Detta leder bl.a. till merkostnader för byggherrar och entreprenörer, vilket i förlängningen kommer att drabba de boende. För att få en likartad tillämpning av reglerna i hela landet måste Boverket förklara definitioner och begrepp mycket tydligare än i förslaget, säger Maria Brogren, energiexpert på BI.

BI anser också att Boverkets byggregler bör vara tillräckligt tydliga för att tillsynsmyndig­heterna ska kunna göra en förutsägbar avvägning mellan olika samhällsmål, t.ex. mellan bevarandeaspekter och energieffektivisering.

– I remissvaret föreslår vi att Boverket, tillsammans med övriga berörda myndigheter och departement, ska initiera en nationell diskussion om målhierarkin, dvs vilka mål som ska gå före andra när det gäller ombyggnation, avslutar  Maria Brogren.

Läs hela remissvaret

För kompletterande information, kontakta Maria Brogren, energiexpert på BI, maria.brogren@bygg.org eller 08-698 58 35.

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org