Byggnads

Sveriges Byggindustrier bryter samarbete och börjar registrera medlemskap

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 15:41 CET

Pressekreterare
Håkan Olander
070-590 40 38


Byggnads största motpart, Sveriges Byggindustrier, har i dag klartgjort att organisationen bryter såväl mot avtalet som mot praxis på svensk arbetsmarknad när det gäller den så kallade lönegranskningen.

Här Byggnadsordföranden Hans Tillys kommentar:

‑ Sveriges Byggindustrier har i och med sitt pressmeddelande avvisat att vi gemensamt ska söka lösa de problem som Europadomstolen pekat på och som arbetsmarknadsministern uppmanat oss skapa klarhet kring. Det är en illavarslande start på avtalsrörelsen, säger Byggnads ordförande Hans Tilly.

- Våra avtal gäller alla arbetare inom respektive område. Oavsett kön, ålder, ursprung eller facklig tillhörighet. Detta är en grundbult i svensk arbetsrätt.

- Avtalen med Sveriges Byggindustrier gäller åtminstone mars månad ut. I dem står att Byggnads ska utföra lönegranskning och uppbära ett arvode på 1,5 procent som arbetsgivaren gör avdrag för.

- Byggnads har ännu inte fått något förslag till ändring av varken denna eller andra bestämmelser i avtalen. Kommer sådana krav ska vi självfallet behandla dem seriöst och enligt god svensk sed på arbetsmarknaden, säger Hans Tilly.

- Med beslutet om att upphöra att uppfylla avtalets krav har Sveriges Byggindustrier enligt Byggnads mening brutit med såväl avtal som en arbetsrättslig princip, att avtal ska gälla alla och utan särbehandling av oorganiserade.

- Vi förundras också över om konsekvenserna av att Sveriges Byggindustrier nu rekommenderar sina företag att börja registrera anställdas medlemskap.

-Vi beklagar djupt att Sveriges Byggindustrier genom detta provokativa handlande har fört oss ett stort steg närmare konflikt innan de egentliga förhandlingarna har startat.

- Arbetsgivarnas nyliberala hökar har tagit över. Först driver de europeiska domstolsprocesser för oorganiserade företag och anställda. Sedan vrångtolkar de avtal och arbetsrätt. Det är stridssignaler istället för inledning till en fredlig och konstruktiv avtalsrörelse.