Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier: Inget fog för fastighetsavgift på hyreshus

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2012 09:24 CEST

Sveriges Byggindustrier har gått igenom förslagen i promemorian ”Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2013 (Fi 2012/1668)” och stödjer generellt förslagen med följande kommentar.

När det gäller sänkt fastighetsavgift för hyreshus och höjning av schablonavdraget vid uthyrning tillstyrker Sveriges Byggindustrier förslagen men vill framhålla att det inte finns fog för någon skatt överhuvudtaget utöver inkomstskatt på näringsfastigheter.

– Den fastighetsavgift som nu tas ut innebär en dubbelbeskattning, och i vissa fall en trippelbeskattning, av näringsfastigheter. Den sänkning som föreslås innebär konkret 14 kronor per lägenhet och månad och måste anses vara marginell, säger Staffan Renström, skattejurist på Sveriges Byggindustrier.

Detta missförhållande, som skapar bristande neutralitet mellan olika slags näringsverksamheter, har även uppmärksammats av flera utredningar, exempelvis Fastighetsbeskattningskommittén (SOU 2000:34).

– En höjning av schablonavdraget vid uthyrning kommer att göra det mer attraktivt att hyra ut bostäder till ungdomar och studenter, bostadsbeståndet utnyttjas effektivare och det akuta behovet kan lindras något. Efterfrågan på bostäder är dock stor och för att få igång byggandet krävs en effektivare plan- och bygglovsprocess, en friare hyressättning och infrastrukturinvesteringar på en långsiktigt hållbar nivå, säger Staffan Renström.

För kompletterande information, kontakta

Staffan Renström, skattejurist Sveriges Byggindustrier, 0708-58 58 50, staffan.renstrom@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org