Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier och Byggnads har kommit överens

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2013 09:31 CEST

Nu har frågorna om arbetsmiljö och entreprenörskedjor tagits om hand av arbetsgrupper och lönerna ska följa exportindustrin. Sveriges Byggindustrier ser positivt på byggbranschens framtid och har tackat ja till medlarnas bud.
– Nu ska vi tillsammans med Byggnads fortsätta att utveckla säkerheten på våra arbetsplatser och förhindra de oseriösa inslagen i byggsektorn, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Medlarnas bud accepterades till slut även av Byggnads. Exportindustrins lönenorm, märket, blir norm även för byggbranschen. Medlarbudet innebär ökade satsningar på arbetsmiljö, bland annat genom forskning, bättre introduktion av nyanställda, en ny standard för kommunikationen på byggarbetsplatserna, utökad utrustning och fler hälsoundersökningar.

– För oss och medlemsföretagen har arbetsmiljön och entreprenadfrågorna varit en del av det dagliga arbetet länge och vi fortsätter lika målinriktat som tidigare. Det viktigaste för oss nu är förbättra relationerna med Byggnads och få stopp på de ständiga lönekonflikterna, säger Ola Månsson.

Överenskommelsen innebär att parterna gemensamt ska utveckla system för att lättare kunna kontrollera vilka entreprenörer som finns på arbetsplatsen och vem som har beställt arbete av vem. Detta kommer att kunna kombineras med de lösningar som Sveriges Byggindustrier tillsammans med Byggnads redan driver med fler myndighetskontroller, månadsvis inbetalning av skatt på individnivå, närvaroliggare, oannonserade arbetsplatsbesök, registrering av utländska företag hos Skatteverket och en utvidgad användning av identitetskontroller genom branschens ID06-system.

– Vi kommer också att fortsätta vårt arbete för månadslön och att ta bort ackordstvånget. Företagen och medarbetarna behöver ha ett större inflytande lokalt över arbetstider och löner och kollektivavtalen måste stimulera företagen att använda egen personal. Detta är avgörande framtidsfrågor för en byggbransch i världsklass, säger säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.

Medlarnas slutbud, hemställan, innehåller en slutlig reglering av allmänna villkor i Byggavtalet för 2013 års avtalsrörelse. När det gäller löner och andra frågor med ekonomiskt innehåll accepterar parterna den nivå som exportindustrin bestämmer, det så kallade märket. 

Parterna återkallar samtliga sina respektive varsel om stridsåtgärder. Detta innebär att det inte bryter ut någon strejk i natt.

För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04, ola.mansson@bygg.org, eller Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, 070-381 00 87, mats.akerlind@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/press/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org