Statistiska centralbyrån, SCB

Sveriges ekonomi ur ett statistiskt perspektiv, 2:a kv 2004: Industrin varvar upp BNP-tillväxten

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 10:30 CEST

Industrikonjunkturen bottnade under fjärde kvartalet förra året. I början av 2004 märktes en markant återhämtning för exportorderingången för flera branscher, både inom bas- och verkstadsindustrin, vilket medförde ett uppsving för industriproduktionen under andra kvartalet. Detta förklarar i sin tur uppvarvningen av BNP-tillväxten under våren. Detta redovisas i en ny kvartalsrapport där den senaste utvecklingen i svensk ekonomi analyseras ur ett statistiskt perspektiv.

Industrikonjunkturen har börjat svänga uppåt först i år, efter den treåriga nedgångsperioden från konjunkturtoppen tredje kvartalet 2000. SCB:s ledande indikator för industriproduktionen pekar mot en lika stark tillväxttakt tredje kvartalet som under andra kvartalet.

Uppåt för industrin men stagnation för tjänsteproducenterna
Uppsvinget för BNP-tillväxten i år förklaras av en bredare och exportledd återhämtning för industrin. Uppgången för industrin har emellertid ännu inte följts av någon återhämtning för näringslivets tjänsteproducenter. Deras produktion till och med stagnerade helt under första halvåret i år, dvs. var oförändrad från fjärde kvartalet förra året.

Bakom uppsvinget för industriproduktionen ligger främst en bredare återhämtning inom verkstadsindustrin. Teleproduktindustrin har i år åter bidragit kraftigt och mest som enskild bransch till BNP-tillväxten – ungefär lika starkt som i slutet av 1990-talet. Under första halvåret uppgick branschens bidrag till BNP-ökningen till hela 0,8 procentenheter av BNP-tillväxten, som första halvåret var 3,7 procent jämfört med motsvarande halvår i fjol. Hela industrin bidrog med 1,6 procentenheter till BNP-tillväxten.

Publikation
Rapporten finns publicerad på SCB:s webbplats.