Norstedts

Sveriges ekonomiska historia

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 13:15 CEST

Av Lars Magnusson

All ekonomisk historia handlar om försörjning och knapphet. Detta är historien om hur det svenska samhället har löst sina försörjningsproblem från omkring år 1000 och fram till i dag.

Det är inte säkert att dramatiska händelser i vår egen tid på sikt har den omvälvande betydelse som vi tillskriver dem. De långsamma förändringarna i samhällets struktur kan visa sig vara mer avgörande för samhällsutvecklingen. Men det handlar också om förändringar, om plötsliga genombrott av krafter som i grunden omvandlar strukturerna. I historien spelar därför innovationer och innovatörer en viktig roll.

Syftet med denna bok är att belysa båda dessa rörelser - de långa vågorna och förändringskrafterna - i det myller av komplexa händelseförlopp som utgör Sveriges ekonomiska historia, och att mot bakgrund av internationell och utländsk forskning teckna huvuddragen i denna tusen år långa utveckling.

Denna fjärde utgåva är uppdaterad och reviderad utifrån ny forskning och tar oss hela vägen fram till vår egen spännande samtid då mycket håller på att förändras som kommer att påverka vår ekonomi för lång tid framåt.

Lars Magnusson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och medlem i Kungliga Vetenskapsakademien (KVA).

Sveriges ekonomiska historia utkommer vecka 40.

För mer information och beställning av recensionsexemplar kontakta:
Fanny Birath, Norstedts
tel: 08-769 88 83
mail: fanny.birath@norstedts.se

Norstedts grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag, med ambitionen att också vara det modernaste. Vår utgivning omfattar skönlitteratur och fakta och kännetecknas av kvalitet och bredd. Förutom svensk och utländsk skönlitteratur ger vi ut memoarer, biografier, debatt- och reportageböcker, samt fackböcker inom historia, mat, trädgård, djur och natur, nautica, ordböcker, kartor och akademisk kurslitteratur.