El-Kretsen

Sveriges elavfallsinsamling presenteras av El-Kretsen

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2012 08:00 CET

El-Kretsen presenterar den kompletta bilden av hur främst kommunerna driver insamlingen av elavfall från hushåll. 

Konsumenten erbjuds tre eller fler olika insamlingssystem i 80% av landets kommuner. De till antalet 600 återvinningscentralerna utgör grunden när det gäller insamling av elavfall. Flest system finns för bärbara batterier, 3-5 stycken i de flesta kommuner och för lampor och smått elavfall finns i de flesta kommuner 1-3 olika insamlingssystem.

1,2 miljoner hushåll omfattas av den fastighetsnära insamlingen (insamling på eller i direkt anslutning till de fastigheter där avfallet uppkommit) via kommuner eller entreprenörer. Som ett komplement finns även insamling via butiker, inklusive elektronikbranschens egen insamling, vilket är mer än 1500 insamlingsställen.

-          Det sker idag en snabb utveckling av insamlingssystem för främst småel. El-Kretsen tycker detta är centralt för att möta framtidens utmaningar på enkla och effektiva insamlingssystem säger VD Jan-Olof Eriksson

Syftet med denna undersökning som genomförts av El-Kretsen och Avfall Sverige är att skapa en nulägesbild över hur insamlingen av elavfall genomförs i landets kommuner samt att få ett konkret underlag för vårt fortsätta arbete med att utveckla elavfallsinsamlingen.

Undersökningen i sin helhet finns publicerad på www.el-kretsen.se

För mer information, kontakta: Ulrika Eliason, Informationschef El-Kretsen, Tel:08-545 212 95,                     e-post:ulrika.eliason@el-kretsen.se

Bolaget ägs av 21 branschorganisationer och drivs utan vinstintresse. El-Kretsen har idag cirka 2000 kunder anslutna till sig. Enligt lag måste importörer, tillverkare och företag som säljer elprodukter samt bärbara batterier på den svenska marknaden erbjuda hushållen ett insamlings- och återvinningssystem för gammal uttjänt elektronik och batterier. El-Kretsen erbjuder ett rikstäckande återvinningssystem med cirka 1000 mottagningsplatser. Systemet täcker samtliga produktområden som omfattas av lagen och ger god service till alla som vill lämna sina gamla produkter.