Sveriges elevråd – SVEA

Sveriges elevråd - SVEA är emot att skolk skrivs in i terminsbetygen

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 13:15 CEST

Sveriges elevråd - SVEA är kritiska till det nya förslaget om att skriva in skolk i terminsbetygen. De stora motsättningarna är att det går emot den skola vi vill ha där det är kunskap och inte närvaro som spelar roll Frågan är snarare hur man får bukt med problemet att alla elever inte tycker att varje lektion är givande och lärorik.

I skolans styrdokument och Sveriges elevråd - SVEAs skolpolitiska program fram går det tydligt att den svenska skolan handlar om kunskaps och värdegrund.

"Svenska skolan handlar om kunskapsuppdraget och måluppfyllelse, inte hur många timmar man sitter i skolbänken. Vi vill ha lärare som förmedlar kunskap och handleder som inte är närvaropoliser" säger Förbundsordförande Josephine Bladh

Sveriges elevråd - SVEA blundar dock inte för problemet med skolk, men ser andra lösningar på att komma till bukt med problemet. Vi behöver ha en skola som kan attrahera och stimulera varje elev i Sverige. Det är ett delat ansvar mellan politiker, skolledare, lärare och eleverna.

"Jag hade en stor andel skolk/frånvaro under min skoltid och det berodde på mitt engagemang i elevrådet, som är i linje med skolans uppdrag och flertalet av betygskriterier" Säger Förbundsordförande Josephine Bladh

För mer information:
Josephine Bladh
Förbundsordförande
Josephine.bladh@svea.org
08-56278801