Miljödepartementet

Sveriges fördelningsplan för handel med utsläppsrätter 2008-2012

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 15:34 CET

Europeiska kommissionen har idag fattat beslut om de nationella fördelningsplanerna för handel med utsläppsrätter för perioden 2008-2012 för Sveriges och tio andra medlemsstater.

Besluten innebär att Kommissionen kräver en total neddragning av antalet utsläppsrätter att fördela i dessa länder med motsvarande 64 miljoner ton CO2 per år, eller annorlunda uttryckt 7 % av den av medlemsstaterna föreslagna tilldelningen. Sammanlagt tio av elva fördelningsplaner får krav på neddragning av antalet utsläppsrätter att fördela - däribland Sverige.

För Sveriges del kräver Kommissionen en neddragning med sammanlagt 2,4 miljoner utsläppsrätter per år, vilket motsvarar 9,5 % av den mängd som Sverige föreslagit i sin fördelningsplan. Vidare kräver Kommissionen att gränsen för företag inom utsläppshandelssystemet att använda utsläppscertifikat från CDM och JI i utsläppshandelssystemet sänks från 20 % till 10 %. Utöver detta behöver Sverige komplettera sin fördelningsplan med en lista över tilldelning av utsläppsrätter för varje enskild anläggning.

Sverige har tillsammans med ett antal länder kritiserat metoden att bara jämföra med år 2005, eftersom ett enstaka år inte ger rättvisande jämförelser.

- Jag delar Kommissionens syn att tilldelningen totalt sett inom EU bör vara restriktiv, säger Andreas Carlgren.

Han konstaterar att den svenska fördelningsplanen som lämnades till Kommissionen av den förra regeringen, även skulle bidra till en restriktiv tilldelning. Sveriges utgångspunkt har varit att den svenska fördelningsplanen utformats mot bakgrund av samma kriterier som Kommissionen använt som utgångspunkt för sin granskning. Den av Sverige föreslagna tilldelningen överensstämmer också med den vägledning som Kommissionen gav i december 2005.

- Kommissionens beslut, och framförallt argumenten, måste nu analyseras innan regeringen går vidare och vidtar åtgärder, säger miljöministern.


Kontakt:
Tomas Uddin
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
08-405 22 69
070-950 22 45
registrator@sustainable.ministry.se

Fredrik von Malmborg
Departementssekreterare
08-405 55 49
070-529 20 43