Sveriges Föreningar

Sveriges föreningsvänligaste kommun

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 08:18 CET

Vi uppmanar Sveriges kommuner och det lokala föreningslivet att nominera den som är Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2011.

Så här går det till De som nominerar sänder in sitt nomineringsunderlag till oss senast den 23 januari.

Efter vi fått er nominering så kommer en grupp som hanterar frågan göra en seriös bedömning av nomineringen och kommunen. Under den tiden kommer vi att genomföra en uppföljning och eventuellt begära in kompletterande uppgifter.

Den 13 februari meddelar vi den kommunen som är Sveriges föreningsvänligaste kommun 2011.

Vad är viktigt i nomineringsunderlaget
Kommunen eller det lokala föreningslivet utgår från de ledord som nedan presenteras i sitt nomineringsunderlag. Utifrån ledorden är det fritt att beskriva och bevisa hur väl kommunen verkar enligt ledorden. 

Ange er kontaktperson om vi behöver begära in kompletterande faktauppgifter.   

Ledord som är avgörande

  • Självständighet
  • Respekt
  • Delaktighet i strategier
  • Goda villkor att verka

Tillägg som kan vara avgörande
Beskriv även i er nominering om kommunen verkar för och med ungdomssatsning/ar inom föreningslivet. Oavsett om ni är en kommun eller ett lokalt föreningsliv som nominerar, så kan detta vara en tilläggsupplysning som blir avgörande. Med ungdom menar vi åldern 13-25 år. 

Vi ser fram emot er nominering!
Sveriges Föreningar välkomnar Sveriges kommuner och det lokala föreningslivet att nominera sig till förmodligen den finaste utmärkelsen man som kommun kan få. Priset tilldelas den kommun som har goda villkor att verka i och som inser att det ideella föreningslivet är delaktigt, självständigt, respekterat och präglas av positiv kontakt. Den föreningsvänligaste kommunen kan få pris flera gånger i följd.

Vi arbetar för att skapa, stödja och utveckla paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet. Vår vision är en fungerande paraplyorganiation i varje kommun!