Näringsdepartementet

Sveriges förpliktelser som sjöfartsnation granskas

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 16:17 CET

Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i ett frivilligt internationellt granskningssystem inom sjöfartsområdet.

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har infört ett frivilligt revisionssystem (Voluntary Model Audit Scheme) som varje medlemsland kan anmäla sig till. En anmälan innebär att en oberoende revisionsgrupp på plats granskar hur medlemslandet lever upp till sina förpliktelser som sjöfartsnation, dvs. sina åtaganden som flaggstat, kuststat respektive hamnstat. Granskningen resulterar i en rapport, som bland annat innehåller förslag på förbättringsåtgärder.

Regeringen har beslutat att Sverige ska anmäla sig till IMO:s första granskningsomgång. Sjöfartsverket får i uppdrag att ta hand om de kontakter med IMO som krävs i praktiska frågor.

- Jag vill att Sverige föregår med gott exempel och fortsätter driva på det internationella arbetet med att göra sjöfarten säkrare och mer miljövänlig. Ett sätt att göra detta är att vi visar för omvärlden hur vi sköter oss som sjöfartsnation. Sverige har varit mycket aktivt i utarbetandet av IMO:s revisionssystem. Därför är det självklart att vi ska anmäla oss till granskning, säger infrastrukturminister Ulrica Messing i en kommentar till beslutet.

- IMO:s granskning av Sverige kommer att göras offentlig. Om flera tongivande sjöfartsnationer låter sig granskas, ökar trycket på övriga länder att göra detsamma för att visa att man tar sjösäkerhet och miljöfrågor på allvar.


Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare hos Ulrica Messing
08-405 20 27
070-300 20 08

Jaak Meri
Departementssekreterare
08-405 12 03