Entropics Asset Management AB

Sveriges första cat bondfond - Entropics, öppnas för Skandias sparare

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 08:44 CEST

Sveriges första cat bondfond - Entropics, öppnas för Skandias sparare

Den första svenskförvaltade cat bondfonden – SEF Entropics Cat Bond Fund – öppnas för Skandias sparare med depåförsäkring eller depå. Fonden investerar i en globalt diversifierad portfölj av försäkringsrelaterade värdepapper så kallade Cat Bonds, huvudsakligen relaterade till extrema naturhändelser.

Skandia är en av Sveriges största oberoende bank- och försäkringskoncerner och är sedan 2013/2014 ett ömsesidigt och kundstyrt bolag.

– Det är mycket glädjande att Skandia öppnar Entropics för sina sparare. Entropics är en pionjär i Norden och ledande globalt ifråga om ansvarsfulla investeringar i cat bonds. Fonden passar därför väl i utbudet hos ett företag med fokus på fondutbudet som betonar ansvar och hållbarhet, säger Entropics vd Robert Lindblom.

Entropics grundades 2013 som den första svenska kapitalförvaltaren specialiserad på cat bonds och insurance linked securities. SEF Entropics Cat Bond Fund är den nionde UCITS-fonden i världen som investerar i cat bonds. Ansvariga förvaltare är Gunnar Roos och Robert Lindblom tillsammans med ett sex personer starkt team baserade i Stockholm.

– Entropics investerar i en global portfölj av ett flertal cat bonds kopplade till varierande försäkringshändelser i olika delar av världen, vilket ger en god riskspridning. En börskrasch utlöser inte en naturhändelse och fonden har därför en god förväntad avkastning oberoende av utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna. Sparare kan komplettera sina aktie-, hedge- och räntefonder och därigenom sänka risken, säger Robert Lindblom.

Fonden drabbades av en nedgång 2015, då den extrema orkanen Patricia i Mexiko utlöste en av obligationerna i portföljen men har, trots detta, haft en positiv avkastning sedan start med 0,14 %. Under samma period har de globala börserna levererat -3,06 (MSCI World Index) och det globala hedgefondindexet (HFRXGL) –6,35%. Detta demonstrerar förvaltningens diversifiering och låga korrelation med de traditionella aktie- och obligationsmarknaderna.

Mer specifikt är cat bonds obligationer som tillhandahåller en säkerhet för ett försäkringsåtagande, som ekonomiskt skydd mot t ex extrema orkanskador. Bakom obligationen står ofta ett försäkrings- eller återförsäkringsbolag som behöver skydd mot stora men sällsynta händelser. Villkoren för att pengar ska betalas ut vid en försäkringshändelse regleras i ett försäkringsavtal och kan t.ex. vara magnituden på en jordbävning, lufttrycket i en orkan eller faktiska skador som ett försäkringsbolag drabbas av. Cat bonds uppfanns efter orkanen Andrew 1992, då 11 försäkringsbolag i Florida gick i konkurs på grund av skadorna. Med cat bonds kan risken överföras från försäkrings- till den mångdubbelt större kapitalmarknaden. Innehavare av en obligation får, för att de tillhandahåller en säkerhet, riskpremier och även avkastningen på säkerheten, som placeras i statspapper. Cat bonds möjliggör försäkringsskydd för boende och företag i utsatta områden och erbjuder investerare ett tillgångsslag som i stort sett saknar korrelation till traditionella tillgångsslag.

Entropics Asset Management AB är sveriges första kapitalförvaltare specialiserad på cat bonds. Entropics har tillstånd från och står under tillsyn av Finansinspektionen. Cat bonds är obligationer som överför specifika försäkringsrisker från en förstäkringsgivare till investerare. Detta möjliggör för försäkringsgivare att anta större risker, som försäkring mot naturkatastrofer, vilket förbättrar skyddet för boende och företagare. För investerare erjuder cat bonds ett tillgångsslag med god historisk riskjusterad avkastning med låg korrelation med finansiella marknader.