Ziphouse AB

Sveriges första certifierade passiva småhus

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 22:36 CET

Ziphouse certifierar Sveriges första passiva småhus

Den nya uppstickaren Ziphouse från Båstad kombinerar modern arkitektur med energieffektiva byggnader och är först ut i landet med en serie typhus som är certifierade Passivhus. Det innebär att byggnaderna har projekterats och certifierats för att klara de svenska kriterierna för passivhus. Visningshus uppförs just nu kring Laholm och marknadslansering sker under våren 2010.

Sedan årsskiftet finns ett system för att certifiera byggnader som uppfyller de svenska kriterierna för Passivhus. Såväl kriterier som certifieringen sköts av organisationen Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY). Martin Erlandsson på miljöinstitutet IVL som ingår i FEBY förklarar: -”Certifieringen ska bidra till att enbart hus som certifieras kan marknadsföras som Passivhus. Det ska ge en trygghet gentemot konsumenter att husen håller vad de lovar, samt ge riktlinjer och styrning till aktörer inom byggbranschen.”

De tre hus som Ziphouse nu levererar har kalkylerats med beräkningsprogrammet Energihuskalkyl som är anpassat för FEBY:s kravspecifikationer. Programmet visar snabbt om byggnaden klarar uppställda krav och resultatet är enkelt för FEBY att granska. När husen är klara kan byggnaden även få ett verifikat efter genomförd och godkänd mätning. Det vill säga ett verifierat Passivhus vilket garanterar att det som projekterats infrias i verkliheten.

-”Det har redan byggts ett antal energieffektiva villor i Sverige och fler är på gång. Alla klarar inte kriterierna för Passivhus men vi kan se att det är enklare att klara kriterierna i de sydligare länen” säger Eje Sandberg från ATON Teknikkonsult AB, som också ingår i FEBY. Vad som är unikt med byggnaderna som Ziphouse nu uppför är att de klarar de stränga kraven för passivhus och ändå uppförs som enplanshus och med generös uppglasning. Enplanshus har annars större värmeförluster än tvåplans, eftersom den omslutande arean blir jämförelsevis större. Tidigare passivhus har även ofta tvingats till mindre fönsterareor då dessa är en kritisk del i konstruktionen.

-”För oss på Ziphouse är certifikaten en bekräftelse på att vår målsättning är inom räckhåll: att kunna leverera moderna, arkitektritade passivhus till rimliga kostnader” säger Martin Persson, VD på Ziphouse. ”Det ger både oss och våra framtida kunder en trygghet att byggnaderna verkligen är projekterade för minimala värmeförluster. Dessutom känns det extra roligt att vi lyckats kombinera de hårda energikraven med en mix av arkitektur och funktionalitet som är ovanlig på den svenska småhusmarknaden.”   Visningshusen som nu uppförs är del av Ziphouse första designlinje med ett lekfullt, tydligt linjespel signerat samarbetspartnern Pompom Arkitekter. Husen beräknas vara färdiga i vår. ”Under tiden arbetar vi vidare med att ta fram fler typhus samt specifika kunduppdrag. Vi ska även titta närmare på hur vi skapar en affärsmodell för att nå ut med vårt koncept till konstruktörer och byggare av mer traditionella villor.”

För ytterligare information samt bildmaterial, vänligen kontakta: Martin Persson, Ziphouse AB Tel: 0708 985443