UpHigh AB

Sveriges första certifierbara styrelseutbildning för hållbart företagande

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 10:39 CET

Höj ribban i styrelserummet - systematisera hållbarhetsarbetet 

StyrelseAkademien Stockholm och hållbarhetsexperterna UpHigh lanserar nu Sveriges första certifierbara styrelseutbildning inom CSR och hållbart företagande. Startskottet går i Stockholm den 13 mars och kursen rullas därefter ut över hela landet. Målet är att certifiera minst 150 styrelseledamöter under 2014.

StyrelseAkademien och UpHigh har gemensamt arbetat fram en certifierbar styrelseutbildning inom CSR och hållbarhet. Utbildningen har tagits fram med grund i pågående diskussioner kring Svensk kod för bolagsstyrning och normer för god styrelsesed såväl som statens senaste ägardirektiv om hållbarhet.

”CSR är en högst aktuell fråga för svenska bolagsstyrelser, vilket också framgår av våra medlemsundersökningar. Att kunna erbjuda den här utbildningen rimmar också väl med våra egna ambitioner om den samhällsnytta vi vill bidra till”, säger Suzanne Sandler, VD på StyrelseAkademien.”

Mannheimer Swartling är en strategisk partner i samarbetet och kommer att bidra vid särskilda tillfällen i utbildningen med juridisk expertis och erfarenheter kring regel-efterlevnad och CSR.

”Frågorna som rör hållbart företagande är något vi bevakar och ofta ger råd om. Området utvecklar sig hela tiden och förändringar i regelverken har en direkt återverkan i bolagens vardag. Vi ser fram emot att bidra där våra kunskaper kan stärka och aktivt stötta det viktiga arbete StyrelseAkademien och UpHigh nu har påbörjat”, säger Erica Wiking Häger, partner på Mannheimer Swartling.

Metoden bakom utbildningen står UpHigh för. En viktig byggsten är det evidensbaserade och forskningsinriktade angreppet på hållbarhetsfrågornas koppling till lönsamhet som löper genom materialet.
 
”Vi har jobbat hårt med vår metod och att nu få bidra på det här sättet till att certifiera hållbarhetskompetens i svenska styrelser känns mycket angeläget och något som vi på allvar tror kan lyfta konkurrenskraften hos svenska företag”, säger Martin Hallberg, VD för UpHigh AB.

För ytterligare information
Besök StyrelseAkademiens information här
Och/eller kontakta
Suzanne Sandler, VD StyrelseAkademien, tel 0735 35 66 35
Martin Hallberg, VD UpHigh AB, tel 0706 56 44 32

Omvandla komplexitet till mening – gå bortom efterlevnad


UpHigh AB är ett boutique konsultbolag som levererar affärsdriven och handlingsinriktad CSR till företag genom att kombinera affärsperspektivet från traditionell konsulting med legitimiteten och substanskunnandet från CSR-sektorn.
Vi strävar efter att genom utbildning, rådgivning och konsulttjänster stärka svenska företags konkurrenskraft och ge konkret, verksamhetsnära CSR-anpassning som är väl förankrat i strategi och affärsutveckling.

Intresserad av att veta mer?
www.uphigh.se