Avfall Sverige

Sveriges första förpackningsfria butik uppmärksammar avfallsfrågan

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 13:39 CET

I början av november slog Gram Malmö upp portarna som Sveriges första förpackningsfria butik. Helgen den 26 till 27 november uppmärksammar de projektet Europa Minskar Avfallet genom att bjuda alla som tar med sig en egen behållare på rabatt.

Bland Gram Malmös sortiment hittar du produkter som ris, bönor, tvål och annat som du förväntar dig kunna köpa i vilken butik som helst, med en stor skillnad. Den nyöppnade butiken i Malmö Saluhall är helt förpackningsfri. Allting ligger i stora, prydliga behållare och du köper bara precis så mycket du vill ha av varje vara.

Genom att utesluta förpackningar bidrar Gram till att förebygga avfall, vilket minskar klimatpåverkan mycket mer än exempelvis återvinning. Medan Gram Malmö också säljer fina glasburkar att fylla får besökare som tar med sig behållare hemifrån en särskild rabatt under helgen vecka 47.

Gram Malmö deltar i EU-projektet Europa Minskar Avfallet. Syftet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall. Den 19-27 november pågår projektet och över 12.000 aktiviteter anordnas runt om i Europa under veckan. Avfall Sverige är nationell samordnare.

– Att minska förpackningsavfallet är årets tema under veckan Europa Minskar Avfallet. Då är det ju extra roligt att kunna välkomna Sveriges första förpackningsfria butik som en av deltagarna i projektet, säger Anna-Carin Gripwall som är kommunikationschef på Avfall Sverige.

För mer information om ”Europa minskar avfallet”, kontakta Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.