IAB Sverige

Sveriges första Handbok för Digital Audio

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 08:51 CEST

Vad är Digital Audio? Det är en berättigad fråga och svaret är inte helt givet, kategorin omfattar flera olika plattformar med olika typer av innehåll och publik. För den här guiden har vi valt att avgränsa oss till följande definition:

“Digital Audio omfattar reklambaserade tjänster som distribueras till konsumenter via internet-uppkopplade plattformar.”

Vår definition täcker in kommersiella aktörer som:

Radiostationer/nätverk

Musiktjänster

Podcasts

IAB, Interactive Advertising Bureau, är, den ledande världsorganisationen för onlinemarknadsföring. Landsfilialen IAB Sverige bildades för att samla landets intressenter inom digital marknadskommunikation. IAB Sverige verkar som en oberoende och transparent medlemsorganisation.