Regnbågsmässan

Sveriges första HBT-konfirmationsgrupp har startat!

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 18:35 CET


I veckan startade konfirmationsläsningen med HBT-inriktning i Adolf Fredriks församlingshus i Stockholm. Pionjärgruppen som är den första i Sverige (och kanske i världen) består än så länge av fyra ungdomar. Projektet riktar sig till homo-, bi- och transungdom, men även till de som inte är säkra på eller vill definiera sin sexualitet eller könsidentitet.

Projektet är ett samarbete mellan Regnbågsmässan, Adolf Fredriks församling och RFSL Ungdom Stockholm. Initiativtagare är Christine Sahlström, verksamhetsutvecklare för Regnbågsmässan.

-Det är jätteroligt att vara igång. Vi hoppas och tror att några fler kommer att anmäla sig under de närmaste veckorna, men det viktiga är inte antalet. Varje ung människa som kommer dit är värdefull i sig, och inte minst är symbolvärdet i detta stort. Vi tror att nästa grupp kommer att bli större, och att detta blir en permanent och naturlig del av Svenska Kyrkans verksamhet, säger Christine.

Hon berättar om hur projektet föddes efter att hon pratat med ett antal HBT-ungdomar om helt andra saker, och de förklarade att kyrkan var någonstans de aldrig tänkte sätta foten. Attityden var "De hatar ju ändå såna som oss, så varför skulle vi gå dit?". Hon insåg att här fanns en chans att skapa något bra för ungdomar som annars kanske enbart skulle vara hänvisade till olika internetforum. Hon kände sedan tidigare pastorsadjunkten Hillevi Beckman och Linus Hedlund, ordförande i RFSL Ungdom Stockholm, kontaktade dem under hösten och föreslog ett möte. Alla enades om att detta var värt ett försök.


En viktig läxa

-Det här är viktigt för Svenska Kyrkan att ta till sig, fortsätter Christine Sahlström, att det finns grupper i samhället som inte känner sig välkomna i kyrkan, som känt sig avvisade på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Här är de välkomna, den här gruppen är en möjlighet för ungdomarna att diskutera livsfrågor utifrån sina egna erfarenheter. Det är viktigt för Svenska Kyrkan att markera att vi faktiskt inte tar avstånd från HBT-personer längre. Kyrkan behöver göra upp med sitt delvis mörka förflutna, och bli en plats där alla som vill kan finna ett hem.

-Skillnaderna mot en vanlig konfirmationsläsning är egentligen inte så stora, avslutar Christine. Vi diskuterar alla de vanliga livsfrågorna - liv och död, kärlek och vänskap, lycka och olycka, tillhörighet och utanförskap. Skillnaden är bara att vi gör det med ett annat perspektiv, med en medvetenhet om att allt inte är svart eller vitt. Hos oss kan ungdomarna vara sig själva fullt ut, och bli bekräftade för det. Vi kommer att arbeta medvetet normkritiskt, inte bara mot heteronormen, och ha med ett genusperspektiv i allt vi gör.

Fakta
-Träffarna hålls på tisdagar 1700 på Kammakargatan 30 i Stockholm, fram till i mitten av Maj.
-Det tänkta åldersspannet på ungdomarna är 14-20, detta för att de som inte konfirmerades vid 15, kanske för att de kände sig ovälkomna och utanför, nu ska få en ny chans.
-Inga förkunskaper krävs för att delta, och man behöver varken kalla sig kristen, troende eller HBT.
-Man behöver heller inte vara döpt, möjlighet till det kommer att finnas under våren.

Regnbågsmässan är Svenska Kyrkans verksamhet riktad till HBT-världen.

Regnbågsmässan är en färgstark gemenskap med homo- och bisexuella, transpersoner och alldeles ovanliga heterosexuella som firar mässa tillsammans i Sofia kyrka.

För mer information: www.regnbagsmassan.nu

Följ oss på Twitter: www.twitter.com/regnbagsmassan