SOKstiftelsen

Sveriges första omställningsavtal för frivillig karriärväxling

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 08:30 CET

Den 1 november är det officiella startdatumet för SOKstiftelsens verksamhet. Scenkonstens Omställnings- och Karriärväxlingsstiftelse är en kollektivavtalad stiftelse som ger stöd till karriärväxling för dansare, sångsolister, korister, musikalartister och musiker vid offentligt finansierade scenkonstinstitutioner.

Förhoppningen är att detta kommer få stor betydelse för de scenkonstnärer som omfattas. Kollektivavtalet har tecknats av de fackliga parterna Symf (Sveriges Yrkesmusikerförbund) och Teaterförbundet/för scen och film samt arbetsgivarparten Svensk Scenkonst. Drygt 50 scenkonstinstitutioner omfattas, däribland operahus, länsmusik, teatrar samt konserthus runt om i landet.

– Vår ambition och målsättning är att vi ska kunna vara den självklara samarbetspartnern för yrkesverksamma inom scenkonsten, oavsett om man står inför en karriärväxling eller om man vill diskutera karriärväxling med oss innan dess, säger Helene Bergstedt, vd för SOKstiftelsen.

– Det är bra att vi är igång! Äntligen har vi realiserat en möjlighet för våra verksamheter i branschen att bibehålla en hög konstnärlig kvalitet – och samtidigt ge individen substantiella möjligheter att växla till en ny karriär, säger Anders Filén, förhandlingsansvarig Symf och vice ordförande i SOKstiftelsen.

– SOK-avtalet kommer att innebära ökade möjligheter för arbetsgivaren att tillsammans med den anställde möjliggöra vägar vidare i yrkeslivet. Vi har tillsammans skapat ett rättvist, förutsägbart och modernt system för omställning. Det kommer gynna både arbetsgivare och arbetstagare men framför allt skapa större rättvisa för frilansare jämfört med det gamla PISA-systemet, säger Ulrika Holmgaard, avgående vd Svensk Scenkonst samt ordförande i SOKstiftelsen.

– SOK-avtalet visar på partssystemets styrka för att göra branschanpassade avtalslösningar på arbetsmarknaden, säger Jaan Kolk, tidigare förbundsdirektör i Teaterförbundet och vice ordförande i SOKstiftelsen.

De yrkesgrupper som omfattas hörde tidigare till den statligt reglerade PISA-förordningen med lägre pensionsålder, som regeringen beslutade att avveckla. Därför finns nu i stället detta kollektivavtal som ger möjlighet att ansöka om stöd för frivillig karriärväxling mellan vissa åldersintervall:

  • Dansare - från 35 år till och med månaden innan 43-årsdagen
  • Sångsolister - från 45 år till och med månaden innan 56-årsdagen
  • Korister - från 45 år till och med månaden innan 56-årsdagen
  • Musikalartister - från 45 år till och med månaden innan 56-årsdagen
  • Musiker - från 55 år till och med månaden innan 64-årsdagen

Karriärväxlarna kan få både aktivt och ekonomiskt omställningsstöd, beroende på hur lång kvalifikationstiden är. Både tidsbegränsade anställningar och tillsvidareanställningar omfattas.

Mer information finns på www.sokstiftelsen.se.

Kontaktpersoner:
Helene Bergstedt, vd, tel. 070-622 97 34
Ulrika Holmgaard, ordförande styrelsen, tel. 070-108 57 57
Anders Filén, Symf, tel. 073-046 03 31
Jaan Kolk, Teaterförbundet, tel. 070-688 13 23

SOKstiftelsen har till uppdrag att främja omställnings- och karriärväxlingsåtgärder genom aktivt och ekonomiskt omställningsstöd för att underlätta övergången till nytt arbete. De parter som tecknat SOK-avtalet och bildat SOKstiftelsen är Teaterförbundet/för scen och film, Symf (Sveriges Yrkesmusikerförbund) och Svensk Scenkonst. SOKstiftelsen kommer att ha ett nära samarbete med Trygghetsrådet TRS.