Fonden för mänskliga rättigheter

Sveriges första webbportal med fokus på mänskliga rättigheter

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 10:12 CEST

Den nya webbportalen MRforum ska erbjuda en samlad startpunkt och underlätta för alla som söker kunskap och nyheter om mänskliga rättigheter samt bidra till att bredda debatten inom området.

Olika aktörer som på något sätt arbetar med mänskliga rättigheter kommer att finnas representerade och enskilda organisationers arbete, aktuell forskning och bevakning av utvecklingen på nationell, regional och internationell nivå kommer att lyftas fram. Samtidigt är ambitionen att den nya webbportalen ska bli en viktig plattform för samma aktörer att på ett mer samlat sätt kunna nå ut och påverka debatten.

- Människorättsorganisationer och andra som arbetar med frågor som knyter an till de mänskliga rättigheterna måste mobilisera för att bilda en stark kör vid sidan av regeringens röst. Vi måste få till en högljudd debatt som kan påverka opinionen och i förlängningen regeringen. Vår förhoppning är att MRforum blir ett av flera nödvändiga verktyg i denna strävan, säger Anita Klum.

MRforum är utvecklad i samarbete med Forum för levande historia och finns på www.mrforum.se

Pressbild hittas i pressrummet på www.humanrights.se. För mer information kontakta:

Anita Klum Generalsekreterare, Fonden för mänskliga rättigheter
Tel: 08 54549972
Mobil: 0730 694331
E-mail: anita.klum@humanrights.se


Lisa Hederström, Redaktör, MRforum,
E-mail: redaktionen@mrforum.se
Tel: 08 54549983
Mobil: 0733 249776