Unikum - Unikt lärande AB

Sveriges första webbverktyg för arbetet kring skolans nya stödinsatser

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 11:05 CEST

- Förenklar arbetet med elevstöd enligt Skolverkets nya riktlinjer

Skolverket kom i augusti 2014 ut med nya allmänna råd kring extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Fem kommuner har tillsammans med företaget Unikum utvecklat en ny typ av webbverktyg för dessa nya former av stödinsatser. Verktygen gör att barns behov av insatser upptäcks snabbare, att insatser kan sättas in tidigare samt frigör tid för lärare, rektorer och elevhälsoteam till arbete med barnen. Genom att verktygen även kan användas på pekplattor och mobiler så finns de oftare till hands när de behövs.

De nya allmänna råden i kombination med ett kraftigt ökat användande av både datorer och surfplattor runt om i landets skolor samt  möjligheten till säker inloggning med Skolfederation.se har skapat en helt ny möjlighet för skolorna och deras arbete kring stödinsatser. Ett arbete som tidigare varit förknippat med stor frustration och mycket administration.

Den konkreta nyttan med webbverktygen är att de underlättar lärarnas vardag eftersom all information är tillgänglig för alla i arbetslaget och alltid uppdaterad. Det blir lättare att se vem som ska göra vad och hur det ska följas upp, vilket i sig kraftigt minskar risken för att ärenden hamnar mellan stolar eller blir liggande i en pärm i ett skåp som ingen kommer åt. Rektorerna får en bra överblick över insatsbehov, anpassningar samt stöd och huvudman kan fullfölja skollagens krav och säkra att skolorna har rutiner på plats och arbetar efter dem. Det blir därmed enklare att i tid upptäcka barn i behov av anpassning eller särskilt stöd.

"Ett webbverktyg för att hantera anpassningar och särskilt stöd levandegör processen och skapar delaktighet på ett mycket bättre sätt än pappersblanketter", menar specialpedagog Helena Wallberg, Täby Enskilda gymnasium.

Skolverkets nya allmänna råd 2014 innebär flera nyheter där huvudmän, rektorer och lärare har fått förtydligade uppdrag och nya uppgifter. Därför behöver alla skolor och kommuner se över sitt arbete med elever i behov av anpassningar och stöd.

”Det är viktigt att det går snabbt att upptäcka barns behov av stöd, och att det är smidigt att arbeta med stödet. Jag tror att Skolverkets nya riktlinjer och smart användning av webbverktyg kan göra arbetet med stödinsatser snabbare och smidigare för en massa unika barn”, säger Jonas Ryberg, VD på Unikum – Unikt lärande AB.

Kontakt:
Jonas Ryberg, VD Unikum – Unikt lärande AB, Jonas.Ryberg@Unikum.net  070-571 81 49

Om Unikum – Unikt lärande AB

Unikum är Sveriges största webbverktyg för samarbete mellan barn, pedagoger och föräldrar kring mål, planer, dokumentation och kvalitet i förskola och skola. Unikum har över en halv miljon användare som arbetar för ett unikt lärande för alla unika barn.  

Mer information: www.unikum.net/stodinsatser


Länk till pressmeddelandet på webben inklusive bildmaterial: nyheter.unikum.net/aktuellt/stodinsatser

Se filmen om vad de nya allmänna råden innebär för landets skolorOm Unikum – Unikt lärande AB

Unikum är Sveriges största webbverktyg för samarbete mellan barn, pedagoger och föräldrar kring mål, planer, dokumentation och kvalitet i förskola och skola. Unikum har över en halv miljon användare som arbetar för ett unikt lärande för alla unika barn.  www.unikum.net